Kälarne station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 3 anställda, 23 resande och 11 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 47 resande och 30 ton gods.
År 1911: 5 anställda, 7 tåg, 60 resande, 40 ton gods och 10 till- o frånk godsvagnar.
Kälarne: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005