Vattjom station, sida 2


Ekonomiska kartan 1965
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Vattjom: Sida 1 Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2008