SJ personvagnar 1100-1149

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
1099
* 1150

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
1100 DFo Atlas 1892       1951 bgv 1-700
613004    Hjälpv Hglö, 606004 
1101 DFo Atlas 1892       1951 tjv 4-1101 644521    Hjälpv Ånge, tjv 609024, 1981 såld SKÅJ
1102 DFo Atlas 1892           1943 1943 olycka U-Väsby
1103 DFo Atlas 1892           1961
1104 DFo Atlas 1892           1960  
1105 DFo Ljunggrens 1894       1962 bgv 3-916    1966 SJ-skolan Ängelholm 
1106 DFo Ljunggrens 1894       1957 bgv 1-
  1964 Hvst Tomteboda 
1107 DFo Ljunggrens 1894           1918 1918 olycka Getå
1108   Kockums 1888 MHJ 435 DFo       1938  
1109 Do Kockums 1888 SHJ 64         1938  
1110 Do1 Kockums 1888 GHB 995 Do 1938 såld HHJ
1944 bgv 5
    Hvst Malmö 
1111 Do1 Kockums 1891 GHB 996 Do   1939 bgv 3-390
    Undervisningsv Malmö 
1112   Kockums 1891 SHJ 4 Ao         1964 slop
1113   Kockums 1891 SHJ 5 Ao 1938 Co2     1959  
1114   Kockums 1891 SHJ 6   1938 Co2 1958 bgv 3-850
    SJ-skolan 
1115   Atlas 1891 MHJ 401.   1938 Co2     1959  
1116   Atlas 1891 MHJ 402. Ao   1954 BYCF 1053
  1974  
1117   Atlas 1891 MHJ 403.           1965 slop
1118   Kockums 1890 GHB 603         1966  
1119   Kockums 1888 SHJ 25 ABo       1936  
1120   Kockums 1888 MHJ 410   1925 Uvv E     1962  
1121   Kockums 1888 GHB 604   1943 Co2     1963  
1122   Kockums 1888 GHB 605 ABo       1953  
1123   Kockums 1892 MBJ 1 ACo   1954 BYCF 1054
     
1124   Kockums 1892 MBJ 2 ACo   1943 Ber
    Manskapsv 
1125   Kockums 1892 MBJ 3 ACo   1953 bgv 2-273
622526    Bostadsv snöröjn Kristinehamn
1126   Kockums 1893 MBJ 4 ACo       1949  
1127   Kockums 1891 GHB 607 Bo          
1128   Kockums 1889 GHB 608   1938 Co2     1960  
1129   Kockums 1890 GHB 609 Bo       1960  
1130   Kockums 1890 GHB 610 Bo       1964  
1131   Kockums 1888 SHJ 45 BCo       1936  
1132   Kockums 1888 MHJ 420 BCo       1960  
1133   Kockums 1891 GHB 614            
1134   Kockums 1891 GHB 615   1937 Co2     1965  
1135   Kockums 1891 GHB 616   1939 Co2     1964  
1136   Kockums 1891 GHB 617   1938 Co2     1961  
1137   Kockums 1891 GHB 618   1938 Co2     1960  
1138   Kockums 1888 SHJ 65 Co       1960  
1139   Kockums 1888 MHJ 430 Co         1961 såld TGOJ
1140   Kockums 1891 GHB 632 Co       1958  
1141   Kockums 1887 GHB 633 Co       1966  
1142   Kockums 1887 GHB 634 Co       1959  
1143 Co2 Kockums 1889 GHB 635   DFo        
1144   Kockums 1891 GHB 636 Co       1930  
1145   Kockums 1891 GHB 637 Co       1960  
1146   Kockums 1891 GHB 638 Co       1971  
1147   Kockums 1888 GHB 998 BCo 1944 Co7        
1148   Kockums 1888 GHB 999 BCo          
1149   Kockums 1886 SHJ 8 Co       1929  

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007