SJ personvagnar 1200-1249

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
1199
* 1250

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
1200 BCo Ljunggrens 1899           1959  
1201 BCo Ljunggrens 1899           1928 1928 olycka Lännersta
1202 BCo Ljunggrens 1899           1967  
1203 BCo Ljunggrens 1899           1961  
1204 BCo Ljunggrens 1899             9853247
1205 BCo Vabis 1899           1966  
1206 BCo Vabis 1899           1961  
1207 BCo Södert V 1899           1961  
1208 BCo Södert V 1899           1967  
1209 BCo Södert V 1899           1961  
1210 BCo Södert V 1899           1967  
1211 ABo Vabis 1899           1961  
1212 ABo Vabis 1899           1962  
1213 ABo Kockums 1898       1958 logiv 94      
1214 ABo Kockums 1898           1967  
1215 ABo Kockums 1899           1971  
1216 ABo Kockums 1899           1961  
1217 ABo Atlas 1899           1960  
1218 ABo Atlas 1899       1957 logiv 9      
1219 ABo Atlas 1899           1968  
1220 ABo Atlas 1899           1963  
1221 Co Atlas 1899           1969  
1222 Co Atlas 1899           1959  
1223 Co Ljunggrens 1899              
1224 Co Ljunggrens 1899           1959  
1225 Co Södert V 1899              
1226 Co Södert V 1899           1965  
1227 Co Södert V 1899           1961  
1228 Co Södert V 1899           1966  
1229 Co Vabis 1899           1960  
1230 Co Vabis 1899              
1231 Co Atlas 1899           1966  
1232 Co Atlas 1899           1961  
1233 Co Atlas 1899           1979  
1234 Co Atlas 1899           1954 1954 olycka Rörvik
1235 Co Atlas 1899           1918 1918 olycka Getå
1236 Co Södert V 1899           1966  
1237 Co Södert V 1899           1960  
1238 Co Södert V 1899           1941 1941 olycka Krylbo
1239 BCo Södert V 1899           1963  
1240 BCo Södert V 1899           1966  
1241 BCo Södert V 1899           1966  
1242 BCo Ljunggrens 1900           1959 1959 olycka
1243 BCo Ljunggrens 1900           1960  
1244 BCo Ljunggrens 1900     1926 BCo7     1967  
1245 ABo Kockums 1899           1962  
1246 ABo Kockums 1899           1958  
1247 ABo Vabis 1899       1956 logiv 91      
1248 ABo Vabis 1899           1961  
1249 ABo Vabis 1899       1956 logiv 53      

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007