SJ personvagnar 1450-1499

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
1449
* 1500

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
1450 C3 Kockums 1904           1961  
1451 C3 Kockums 1904           1963  
1452 C3 Kockums 1904           1940 1940 olycka Gubbero
1453 C3 Kockums 1904           1963  
1454 C3 Kockums 1904           1962  
1455 C3 Kockums 1904           1962  
1456 C3 Kockums 1904           1963  
1457 C3 Kockums 1904           1962  
1458 C3 Kockums 1904           1959 Kvarnsv
1459 C3 Arlöv 1904             1973 såld KLJ
1460 C3 Arlöv 1904           1960
1461 C3 Arlöv 1904              
1462 C3 Arlöv 1904           1963  
1463 C3 Arlöv 1904             Såld SKÅJ
1464 C3 Arlöv 1904           1961  
1465 C3 Arlöv 1904              
1466 C3 Arlöv 1904              
1467 C3 Arlöv 1904           1967  
1468 C3 Arlöv 1904              
1469 C3 Vabis 1904           1960  
1470 C3 Vabis 1904           1968 G
1471 C3 Vabis 1904           1962  
1472 C3 Vabis 1904           1964  
1473 C3 Vabis 1904           1962  
1474 C3 Vabis 1904           1962  
1475 C3 Vabis 1904           1961  
1476 C3 Ljunggrens 1904           1972  
1477 C3 Ljunggrens 1904           1956  
1478 C3 Ljunggrens 1904           1961  
1479 C3 Ljunggrens 1904           1963  
1480 C3 Ljunggrens 1904           1964  
1481 C3 Ljunggrens 1904           1946  
1482 C3 Ljunggrens 1904           1967  
1483 C3 Södert V 1900           1961  
1484 C3 Södert V 1900              
1485 C3 Södert V 1900           1962  
1486 C3 Södert V 1900           1962  
1487 C3 Södert V 1900           1950 1950 olycka Mjölby
1488 C3 Södert V 1900           1962  
1489 C4 Atlas 1904           1937  
1490 C4 Atlas 1904           1937  
1491 C4 Atlas 1904              
1492 C4 Atlas 1904              
1493 C4 Atlas 1904              
1494 C4 Vabis 1904              
1495 C4 Vabis 1904              
1496 C4 Vabis 1904           1976  
1497 C4 Vabis 1904              
1498 C4 Vabis 1904             Fiskgro
1499 Bo3 Kockums 1906           1965  

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007