SJ personvagnar 3100-3149

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
3099
* 3150

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
3100 Co1 Vabis 1896 NrSlJ 17 Co       1959  
3101 Co5 Vabis 1909 NrSlJ 14 BCo       1967  
3102 Co2 Skabo 1893 HdSJ 302 BCo       1940  
3103 Co2 Kockums 1898 HdSJ 310 BCo       1959  
3104 C3g Sv Maskinv 1927 HdSJ 313 C3g       1962  
3105 C3c Hessleholm 1913 LyJ 4         1960  
3106 C3c Vabis 1906 MlSlJ 77 BC       1962  
3107 DFo5 Kockums 1936              
3108 DFo5 Kockums 1936              
3109 DFo5 Kockums 1936           1969  
3110 DFo5 Kockums 1936              
3111 DFo5 Kockums 1936              
3112 DFo5 Kockums 1936           1968  
3113 DFo7 Sv Maskinv 1936           1969  
3114 DFo7 Sv Maskinv 1936              
3115 DFo7 Sv Maskinv 1936           1968  
3116 DFo7 Sv Maskinv 1936           1968  
3117 DFo7 Sv Maskinv 1936           1963  
3118 DFo7 Sv Maskinv 1936           1965  
3119 DFo7 Sv Maskinv 1936           1968  
3121 BCo11b Kockums 1936              
3122 BCo11b Kockums 1936           1989  1984 slop
3123 Co8cs Linköping 1936              
3124 Co8cs Linköping 1936             1988 såld Nässjö
3125 Co8cs Linköping 1936             1988 såld Ångtåg i Västerbotten
3126 Co8cs Linköping 1936           1990   
3127 Co8cs Linköping 1936           1990  
3128 Co8cs Linköping 1936           1989
 
3129 Co8cs Linköping 1936           1990
 
3130 Co8cs Linköping 1936              
3131 Co8cs Linköping 1936              
3132 Co8cs Linköping 1936             1977 såld KJ mf
3133 Co8c Kockums 1936             1987 såld tågh Simrishamn 
3134 Co8c Kockums 1936             1986 såld Finspång
3135 Co8c Kockums 1936              
3136 Co8d Sv Maskinv 1936             1984 slop
3137 Co8d Sv Maskinv 1936             1986 såld Finspång
3138 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2430+2432         1960  
3139 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2515+2518         1959  
3140 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2521+2522         1963  
3141 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2524+2525            
3142 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2533+2535         1960  
3143 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2536+2538         1960  
3144 CC2 Hessleholm 1936 Fd 2549+2550         1958  
3145 CC2 Kalmar 1936 Fd 2439+2513         1958  
3146 CC2 Kalmar 1936 Fd 2539+2543           1962 slop
3147 CC2 Kalmar 1936 Fd 2561+2562            
3148 Ro3 Kockums 1936           1985  
3149 Ro3 Kockums 1936           1960  

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007