SJ personvagnar 3400-3449

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
3399
* 3450

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
3400 Co6 Kockums 1941           1976  
3401 Co6 Kockums 1941       tjv 9869002
  1980   
3402 Co6 Kockums 1941              
3403 Co6 Kockums 1941           1977
 
3404 Co6 Kockums 1941           1976
 
3405 Co6 Linköping 1941              
3406 Co6 Linköping 1941           1978
 
3407 Co6 Linköping 1941           1976  
3408 Co6 Linköping 1941           1977   
3409
Co6
Linköping
1941

1976

3410 Co6 Linköping 1941       tjv 9858368       
3411 Co6 Linköping 1941           1977
 
3412 Co6 Linköping 1941           1986
 
3413 Co6 Linköping 1941       tjv 9869003    1977  
3414 Co6 Arlöv 1941             1978  såld Civilförsvaret Rosersberg
3415 Co6 Arlöv 1941           1976
 
3416 Co6 Arlöv 1941           1973
 
3417 Co6 Arlöv 1941             1991 såld Kiruna räddn.övn 
3418 Co6 Arlöv 1941           1994
 
3419 Co6 Arlöv 1941              
3420 Co6 Arlöv 1941           1973  
3421 Co6 Arlöv 1941           1971
 
3422 Co6 Arlöv 1941           1978
 
3423
C
Berlin
1875
TJ 25
C1946
TJ: 1924 köpt SJ C 633
3424 BCo5b Kockums 1897 KJ 4 BCo 1938 omb     1965  
3425 BCo5 Kalmar 1911 KJ 6 BCo       1961  
3426   Kalmar 1931 KJ 84 Co       1967  
3427 Do1 Arlöv 1938 SWB 16 Do2         1972 såld SkJ -> 1981 NBVJ 
3428 Do1 Arlöv 1938 SWB 17 Do2          
3429 Do1 SWB v 1937 SWB 18 Do2          
3430 Do1 SWB v 1937 SWB 19 Do2          
3434 Co6 Kockums 1942           2003
1978 såld GDJm 1 -> 1990 Vansbro
3435 Co6 Kockums 1942           1990
 
3436 Co6 Kockums 1942             1978 såld GDJmf 2
3437 Co6 Kockums 1942           1978
 
3438 Co6 Kockums 1942           1985

3439 Co6 Kockums 1942           1977
 
3440 Co6 Kockums 1942           1977
 
3441 Co6 Kockums 1942           1976   
3442 Co6 Kockums 1942           1985   
3443 Co6 Kockums 1942           1978
 
3444 Co6 Kockums 1942             1978 såld SkJ
3445 Co6 Kockums 1942           1978
 
3446 Co6 Kockums 1942           1978
 
3447 Co6 Kockums 1942       tjv 9869005
  1991   
3448 Co6 Kockums 1942           1977
 
3449 Co6 Arlöv 1942           1972
 

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007