SJ personvagnar 3450-3499

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
3449
* 3500

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
3450 Co6 Arlöv 1942           1987   
3451 Co6 Arlöv 1942              
3452 Co6 Arlöv 1942             1986 såld SKÅJ
3453 Co6 Arlöv 1942       tjv 9840010     1982 såld SKÅJ 
3454 Co6 Arlöv 1942           1978
 
3455 Co6 Arlöv 1942              
3456 Co6 Arlöv 1942           1976   
3457 Co6 Arlöv 1942           1987   
3458 Co6 Arlöv 1942           1977   
3459 Co6 Arlöv 1942           1985
 
3460 Co6 Arlöv 1942           1977
 
3461 Co6 Arlöv 1942           1990  
3462 Co6 Arlöv 1942           1985
 
3463 Co6 Arlöv 1942           1990
 
3464 Co8cs Kalmar 1942     omb B3        
3465 Co8cs Kalmar 1942           1992
 
3466 Co8cs Kalmar 1942       1993 tjv 9861033
     
3467 Co8cs Kockums 1942           1992  
3468 Co8cs Kockums 1942     omb B3
      1994 såld
3469 Co8cs Kockums 1942              
3470 Co8cs Kockums 1942     omb B3
      såld Helsingborgs kommun 
3471 Co8cs Kockums 1942     omb B3
       
3472 Co8cs Kockums 1942              
3473 Co8cs Kockums 1942       1993 tjv 9861032
     
3474 Co8cs Kockums 1942           1992
 
3475 Co8cs Kockums 1942           1992  
3476 Co8d Linköping 1942     omb B3       1992 såld
3477 Co8d Linköping 1942              
3478 Co8d Linköping 1942              
3479 Co8d Linköping 1942     omb B3
    1992
 
3480 Co8d Linköping 1942     omb B3
    1992  
3481 Co8d Linköping 1942     omb B3
      1992 såld 
3482 Co8d Linköping 1942              
3483 Co8d Linköping 1942     omb B3         
3484 Co8d Linköping 1942           1989 
3485 Co8d Linköping 1942              
3486 Co8d Linköping 1942              
3487 Co8d Linköping 1942     omb B3
   
1992 såld 
3488 Co8d Linköping 1942              
3489 Co8d Linköping 1942     omb B3
      1994 såld
3490 Co8d Linköping 1942              
3491 Co8d Linköping 1942           1990
 
3492 Co8d Linköping 1942              
3493 Co8d Linköping 1942     omb B3
    1992   
3494 Co8d Linköping 1942     omb B3
       
3495 Co8d Linköping 1942       1993 tjv 9861034       
3496 Co8d Linköping 1942              
3497 DFo8 Atlas 1902 BAJ 61 DFo       1969  
3498 DFo8 Vabis 1902 GBJ 131 DFo       1956  
3499 BCo7b Kalmar 1942           1990
 

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007