SJ personvagnar 3650-3699

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
3649
* 3700

Nr Litt Tillv År Tidigare Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
3650 Co1 Atlas 1899 SWB 86 Co       1966  
3651 Co2 Atlas 1901 SWB 46 BCo1e 1921 Co2     1966  
3652 Co5 Kockums 1900 SWB 6 Co 1929 korg     1959  
3653 Co5 Kockums 1900 SWB 7 Co 1927 korg     1966  
3654 Co5 Kockums 1901 SWB 8 BCo4 1920 Co4, 1931 korg       1966 slop
3655 Co5 Kockums 1901 SWB 9 BCo 1926 korg     1965  
3656 Co5 Kockums 1903 SWB 112 BCo4 1923 ny korg     1966  
3657 Co5 Södert V 1904 SWB 113 Co       1967  
3658 Co5 Kockums 1903 SWB 111 BCo4 1920 Co4     1966  
3659 Co5 Södert V 1904 SWB 114 Co 1923 ny korg     1965  
3660 Co5 Atlas 1896 SWB 36 BCo 1930 Co4     1966  
3661 Co5 Kockums 1900 SWB 40 Bo 1930 Co4        
3662 Co5 Atlas 1899 SWB 85 Co 1929 korg     1966  
3663 Co5 Atlas 1901 SWB 47 BDo 1932 korg     1966  
3664 Co5 Atlas 1896 SWB 37 BCo4 1932 korg     1967  
3665 Co5 Atlas 1900 SWB 88 Co1 1933 korg       1966 slop
3666 Co5 Skabo 1891 SWB 76 Co 1934 korg     1965  
3667 Co5 Atlas 1896 SWB 79 Co       1966  
3668 Co5 Atlas 1898 SWB 83 Co         1966 slop
3669 Co5 Skabo 1891 SWB 77 Co       1965  
3670 Co5 Atlas 1898 SWB 82 Co       1966  
3671 Co5 Skabo 1891 SWB 75 Co          
3672 Co5 Kockums 1894 SWB 78 Co       1962  
3673 Co5 Atlas 1899 SWB 84 Co       1966  
3674 Co5 Atlas 1900 SWB 90 Co         1966 slop
3675 Co5 Atlas 1899 SWB 87 Co       1965  
3676 Co5 Atlas 1900 SWB 101 BCo       1959  
3677 Co5 Atlas 1900 SWB 89 Co       1963  
3678 Co5 Atlas 1898 SWB 81 Co       1960  
3679 Co4b SWB v 1911 SWB 10 BCo 1939 inb        
3680 Co4c Arlöv 1943 SWB 24 Co9          
3681 Co4c Arlöv 1943 SWB 25 Co9          
3682 Co4c Arlöv 1944 SWB 26            
3683 Co4c     SWB 27            
3684 Do6 SWB v 1933 SWB 40 Do1       1971  
3685 Ro2 Atlas 1906 SWB 48 Bo3 1937 inb       1980 såld Danmark
3686 Ro2 Kockums 1916 SWB 49 Bo3 1938 inb     1949 1949 olycka Harrträsk
3687 C3a Södert V 1908 SWB 131 C5       1961  
3688 C3a Södert V 1908 SWB 132 C5       1963  
3689 C3a Södert V 1908 SWB 133 C5 1921 ny korg tjv 266
    1980 såld mf SWB 
3690 C3a Södert V 1908 SWB 134 C5          
3691 C3a Södert V 1908 SWB 135 C5       1963  
3692 C3a Göteborg 1908 SWB 136 C5         1964 slop
3693 C3a Göteborg 1908 SWB 137 C5          
3694 C3a Göteborg 1908 SWB 138 C5          
3695 C3a Göteborg 1908 SWB 139 C5          
3696 C3a Göteborg 1908 SWB 140 C5         9461021 
3697 C3a Arlöv 1907 SWB 141 C5          
3698 C3a Arlöv 1907 SWB 142 C5       1962  
3699 C3a Arlöv 1907 SWB 143 C5          

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007