SJ personvagnar 4100-4149

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
4099
* 4150

Nr Litt Tillv År Tidigare GDG nr
Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
4100 CFo4 Kockums 1950  
        1990 
4101 Ao3 GDJ v 1900 GDJ 50 GDJ 5
Bo   1952 tjv 670809  626300    Undervisnv Åmål, 1974 såld BJs
4102 Ao1d Kockums 1923 BJ 26 BJ 26
ABo4       1964  
4103 Ao1d Kockums 1923 BJ 27 BJ 27
ABo4   1964 tjv 626860
  1966  
4104 ACo1 Arlöv 1917 BJ 22 BJ 22
ABo       1965  
4105 ACo1 Arlöv 1917 BJ 23 BJ 23
ABo          
4106 ACo1 Kockums 1917 BJ 24 BJ 24
ABo       1965  
4107 ACo1 Kockums 1917 BJ 25 BJ 25
ABo       1969  
4108 Bo3 Linköping 1915 BJ 68 BJ 19
BCo4 ABo3 1960 bgv 3-868      SJ-skolan Revingehed 
4109 Bo3 Linköping 1915 BJ 69 BJ 20
BCo4 ABo3     1960  
4110 Bo3 Linköping 1915 BJ 70 BJ 21
BCo4 ABo3     1960  
4111 Bo4c BJ v 1941 BJ 12 BJ 12
ABo1         1981 såld BJs
4112 Bo4c BJ v 1941 BJ 13 BJ 13
ABo1         1981 slop
4113 Bo4c BJ v 1941 BJ 14 BJ 14
ABo1       1981 1980 olycka Vislanda
4114 BCo3 Atlas 1894 SDJ 15 SDJ 91
BCo   1951 tjv 4-1067 644062   Undervisnv Östersund, 609179
4115 BCo3 Atlas 1894 SDJ 16 SDJ 92
BCo       1964  
4116 BCo3 Atlas 1898 SDJ 17 SDJ 93
BCo   1954 bgv 6-72  627010    Vstv Landeryd 
4117 BCo3 Kockums 1900 BJ 44 BJ 44
BCo       1965  
4118 BCo3 Kockums 1900 BJ 45 BJ 45
BCo 1950 Co5     1968  
4119 BCo3 Kockums 1900 BJ 46 BJ 46
BCo       1967  
4120 BCo3 Kockums 1900 BJ 47 BJ 47
BCo   1957 BYCF 1271
     
4121 BCo3 Kockums 1902 BJ 48 BJ 48
BCo       1966  
4122 BCo3 Kockums 1902 BJ 49 BJ 49
BCo       1961  
4123 BCo3 Södert V 1902 BJ 53 BJ 53
Bco          
4124 BCo3 Kockums 1914 BJ 64 BJ 64
BCo2       1966  
4125 BCo3 Kockums 1914 BJ 65 BJ 65
BCo2       1961  
4126 BCo3 Kockums 1913 GDJ 1423 GDJ 81
BCo          
4127 BCo3 Kockums 1913 GDJ 1424 GDJ 82
BCo       1966  
4128 BCo3 Arlöv 1914 GDJ 1425 GDJ 83
BCo7       1966  
4129 BCo3 Arlöv 1914 GDJ 1426 GDJ 84
BCo7       1964  
4130 BCo3 Arlöv 1914 GDJ 1427 GDJ 85
BCo7         1965 slop
4131 BCo3 Linköping 1921 GDJ 1428 GDJ 86
BCo7       1966  
4132 BCo3 Linköping 1921 GDJ 1429 GDJ 87
BCo7       1966  
4133 BCo3 Linköping 1921 GDJ 1430 GDJ 88
BCo7       1966  
4134 BCo5a Kockums 1902 BJ 50 BJ 50
BCo       1965  
4135 BCo5a Södert V 1902 BJ 51 BJ 51
BCo       1950  
4136 BCo5a Södert V 1902 BJ 52 BJ 52
BCo       1961  
4137 BCo5b Kockums 1900 BJ 40 BJ 40
ABo1       1960  
4138 BCo5b Atlas 1896 BJ 41 BJ 41
BCo          
4139 BCo5b Atlas 1896 BJ 42 BJ 42
BCo       1966  
4140 BCo5b Atlas 1896 BJ 43 BJ 43
BCo1       1965  
4141 BCo7a Linköping 1911 BJ 58 BJ 58
BCo2       1968  
4142 BCo7a Linköping 1911 BJ 59 BJ 59
BCo2       1960  
4143 BCo7a Linköping 1911 BJ 60 BJ 60
BCo2       1961  
4144 BCo7a Linköping 1911 BJ 61 BJ 61
BCo2       1954  
4145 BCo7a Kockums 1913 BJ 62 BJ 62
BCo2       1969  
4146 BCo7a Kockums 1913 BJ 63 BJ 63
BCo2       1963  
4147 BCo7a Kockums 1914 BJ 66 BJ 66
BCo2       1967  
4148 BCo7a Kockums 1914 BJ 67 BJ 67
BCo2         1967 slop
4149 BCo7a Linköping 1915 DJ 10 DJ 68
BCo       1967  

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007