SJ personvagnar 4250-4299

(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
4249
* 4300

Nr Litt Tillv År Tidigare GDG nr
Litt Ombyggd Senare Tjv-nr Skrot Anm 
4250 DFo15a Södert V 1905 BJ 276 BJ 286
DFo 1952 Fo8 55184     1968  
4251 DFo20 Arlöv 1913 BJ 277 BJ 287
DFo3       1968  
4252 DFo15a Arlöv 1913 BJ 278 BJ 288
DFo3 1950 Fo6 55163       1968 slop
4253 DFo15a Arlöv 1913 BJ 279 BJ 289
DFo3 1950 Fo6 55164     1968  
4254 DFo15a Arlöv 1915 BJ 280 BJ 290
DFo       1965  
4255 DFo15a Arlöv 1915 BJ 281 BJ 291
DFo 1950 Fo6 55165       1968 slop
4256 DFo15a Arlöv 1915 BJ 282 BJ 292
DFo 1950 Fo6 55166     1968  
4257 DFo15a Sv Maskinv 1928 BJ 283 BJ 293
DFo4          
4258 DFo15a Sv Maskinv 1928 BJ 284 BJ 294
DFo4       1971  Fyrbåksexpr 
4259 DFo15a Atlas 1896 BJ 273 BJ 283
DFo 1952 Fo8 55182        
4260 Ro2 Kockums 1916 BJ 36 BJ 36
ABo3         1977 såld JÅÅJ 
4261 Ro2 Atlas 1906 BJ 37 BJ 37
Ro          
4262 Ro2 Atlas 1906 BJ 38 BJ 38
Ro       1972  Fyrbåksexpr
4263 C3c Arlöv 1928 BJ 130 BJ 140
C3       1962 1933 köpt ÅmÅJ 13
4264 C3c Arlöv 1928 BJ 129 BJ 141
C3       1962 1933 köpt ÅmÅJ 
4265 C3c Arlöv 1928 BJ 128 BJ 142
C3         1933 köpt ÅmÅJ, 1961 slop
4266 C3c Linköping 1908 GDJ 1448 GDJ 143
C2   1953 bgv 642034  642034    Vstv svetsare, 9450749 
4267 C3c Linköping 1908 GDJ 1444 GDJ 144
C2       1961  
4268 C3c Linköping 1908 GDJ 1445 GDJ 145
C2       1960  
4269 C3c Linköping 1908 GDJ 1446 GDJ 146
C2   1955 bgv 2-449
623020    Förrådsv Falköping 
4270 C3c Linköping 1908 GDJ 1447 GDJ 147
C2   1955 bgv 2-450 627293    Mtrlv Falköping 
4271 C3c Ljunggrens 1906 SDJ 24 SDJ 148
C3       1959  
4272 C3c Ljunggrens 1906 SDJ 23 SDJ 149
C3       1963  
4273 C3c Ljunggrens 1906 SDJ 22 SDJ 150
C3   1954 bgv 1-189
619415    Manskapsv Mjölby, 9451821 
4274 C3c Ljunggrens 1906 SDJ 21 SDJ 151
C3   1954 tjv 3-631
  1969 Sirprv 
4275 C3c Kockums 1915 BJ 152 BJ 152
C3         1960 slop
4276 C3c Kockums 1915 BJ 153 BJ 153
C3       1964  
4277 C3c Kockums 1915 BJ 154 BJ 154
C3   1961 tjv 649566  649566  1975 9450969 
4278 C3c Kockums 1915 BJ 155 BJ 155
C3       1963  
4279 C3c Arlöv 1914 BJ 156 BJ 156
C3       1962  
4280 C3c Arlöv 1914 BJ 157 BJ 157
C3       1964  
4281 C3c Arlöv 1914 BJ 158 BJ 158
C3       1959  
4282 C3c Arlöv 1914 BJ 159 BJ 159
C3   1961 tjv 641529  641529    9450742
4283 C3c Arlöv 1914 BJ 160 BJ 160
C3   1954 bgv 5-287
    9450756
4284 C3c Sv Maskinv 1928 BJ 161 BJ 161
C3       1962  
4285 C3c Sv Maskinv 1928 BJ 162 BJ 162
C3       1962  
4286 C3c Arlöv 1930 BJ 163 BJ 163
C3       1962  
4287 C3c Arlöv 1930 BJ 164 BJ 164
C3       1963  
4288 C3c Kockums 1915 BJ 151 BJ 165
C3       1962  
4289 C3c VdZ 1923 BJ 166 BJ 166
C3b   1956 tjv 3-776    1966 SJ-skolan Ängelholm, 9461025 
4290 C3c VdZ 1923 BJ 167 BJ 167
C3b   1956 tjv 3-755
     
4291 C3c VdZ 1918 BJ 168 BJ 168
  1923 inreg     1962  
4292 C3c VdZ 1918 BJ 169 BJ 169
  1923 inreg     1964  
4293 C3c VdZ 1918 BJ 170 BJ 170
  1923 inreg       1964 slop
4294 C3c VdZ 1918 BJ 171 BJ 171
C3b 1923 inreg     1962  
4295 C3c VdZ 1918 BJ 172 BJ 172
  1921 Inreg     1961  
4296 C3c VdZ 1918 BJ 173 BJ 173
C3b Inreg     1962  
4297 C3c VdZ 1918 BJ 174 BJ 174
C3b 1921 inreg     1968  
4298 C3c VdZ 1918 BJ 175 BJ 175
        1963  
4299 C3c VdZ  1918 BJ 176 BJ 176
    tjv 5-121
     

SJ personvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007