SJ smalspåriga personvagnar nr 250 - 299

SJ-nr SJ-litt EJ-nr EJ-litt Tillverkare År Ombyggd Skrot Anm
250 Cp ULB 2
Kockums 1895 . 1959
251 Cp ULB 3
Kockums 1895 . 1959
252 Cp ULB 4
Kockums 1895 . 1959
253 Cp ULB 6
Kockums 1895 .

254 Cp ULB 7
Göteborg
.

255 Cp ULB 8
Göteborg
.

256 Cp ULB 13 NN - C Falun
.

257 Cp ULB 15
Göteborg
. 1959
258 CDp ULB 1
Kockums 1895 . 1960
259 DFp FJ 7 CD  Ljunggrens 1899 Omb DF 1940 1953
260 DFp FJ 8 CD - DF Hessleholm 1904 Omb DF 1938

261 DFp FJ 9 CD - DF Hessleholm 1904 .

262263 Cp KBJ 1300 C Falun 1903 . 1961
264 Cp - CFp KBJ 1314 C Hessleholm 1902 Omb CF 1944 KV 1965
265 Cp KBJ 1315 C Kalmar  1916 . 1962
266 DFp - CDFp KBJ 1316 CD Kalmar 1919 . 1962
267 CFp


268 Cp MÅJ 11   Falun  1903

Dep Nässjö 1958. Till ULJ.
269 Cp MÅJ 13
Falun  1903   1961 
270 Cp - C10p ÖSmJ 6
Ljunggrens 1906


271 Cp ÖSmJ 5
Ljunggrens 1906


272 Cp MÅJ 12

273 Cp KTsJ 1330 C Kockums  1899


274275 Cp KTsJ 1336  C Kockums 1901


276 Cp - CFp  KTsJ 1340 C Kalmar 1911 Omb CF 1954 27 ms
Såld Vackerslätt 1964. AGJ CF 15.
277 Cp - CFp KTsJ 1341 C Kalmar 1916 Omb CF 1944 KV
AGJ CF 16.
278 Cp - CFp KTsJ 1339 AC Kalmar 1918


279 CDp KTsJ 1332 C - CD Kockums  1899


280281
LCJ 505

282 Cp VÅHJ 9 BC Ljunggrens 1902 .

283 Cp VÅHJ 7 C Ljunggrens 1895 .

284 Cp VÅHJ 10 C Vabis 1910 .

285 Cp VÅHJ 11 C Vabis 1910 .

286 Cp VÅHJ 13 C Vabis
.

287 Ct VTJ 1303


.

288 Ct VTJ 1306


.

289 Ct VTJ 1307


.

290 Dt VTJ 1302 CD - D Ljunggrens  1897 Omb D 1938 1962
291 CDt NÖJ 70


.

292 C10t BKB 101 A - Bs Kristinehamn 1886 Omb sjukv 1911

293 Ct BKB 57

294 Ct BKB 71

295 Ct BKB 72

296 Ct BKB 73

297 Ct BKB 74

298 Ct BKB 75

299 Ct BKB 76


SJ 250-299 * SJ 300-349 * SJ 350-399 * SJ 400-445
SJ 650-699 * SJ 700-749 * SJ 750-799 * SJ 800-849 * SJ 850-899 * SJ 900-950

SJ personvagnar * EJ-banornas signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998-2010