SJ resgodsvagnar 25050-25099
(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
25049
* 25100

Nr
Litt
Tillv
År
Tidigare
Litt
Nr
Ombyggd
Senare
Tjv-nr
Skrot
Anm
25050 F1 Vabis 1895  13032  G1f         
 
25051 F1 Vabis 1895  13033  G1f         
 
25052 F1 Vabis 1895  13035  G1f          1961  
25053 F1 Vabis 1895  13036  G1f         
 
25054 F1 Göteborg 1895  13041  G1f          1942  
25055 F1 Göteborg 1895 13042  G1f          1938  
25056 F1 Göteborg 1895 13045  G1f          1961  
25057 F1 Göteborg 1895 13055  G1f      1938 Efd 539  
 
25058 F1 Göteborg 1895 13058  G1f      1960 bgv 1-564  618002 1969 Förråd Uppsala
25059 F1 Göteborg 1895 13065  G1f          1938  
25060 F1 Ljunggrens 1895 13201  G1f          1938  
25061 F1 Ljunggrens 1895 13203  G1f         
 
25062 F1 Ljunggrens 1895 13213  G1f          1961  
25063 F1 Kockums 1896 13559  G1f      1937 bgv 4-345
649434  1971 Telegrafreprv Sollefteå 
25064 F1 Kockums 1899 18268  G1f         
 
25065 F1 Kockums 1899 18269  G1f          1961  
25066 F1 Kockums 1899 18270  G1f          1932  
25067 F1 Kockums 1899 18271  G1f      Efd 320  
 
25068 F1 Kockums 1899 18272  G1f         
 
25069 F1 Kockums 1899 18273  G1f      1938 Efd 531
  1968  
25070 F1 Kockums 1899 18274  G1f         
 
25071 F1 Kockums 1899  18275  G1f         
 
25072 F1 Kockums 1899  18276  G1f         
 
25073 F1 Kockums 1899  18277  G1f      1938 Efd 537    1968  
25074 F1 Kockums 1899  18278  G1f         
1977 såld KJ mf
25075 F1 Kockums 1899  18279  G1f         
 
25076 F1 Kockums 1899 18280  G1f      1937 bgv 4-329
640053 
Manskapsv Östersund 
25077 F1 Kockums 1899 18281  G1f         
 
25078 F1 Kockums 1899 18282  G1f         
 
25079 F1 Kockums 1899 18283  G1f         
 
25080 F1 Kockums 1899 18284  G1f      1959 bgv 1-566  618017 
Förråd Sundbyberg 
25081 F1 Kockums 1899 18285  G1f        640562 
 
25082 F1 Kockums 1899 18286  G1f          1977  
25083 F1 Kockums 1899 18287  G1f         
 
25084 F1 Göteborg 1902 18863  G1f         
 
25085 F1 Göteborg 1902 18864  G1f          1958  
25086 F1 Göteborg 1902 18865  G1f      Efd 319  
 
25087 F1 Göteborg 1902 18866  G1f         
 
25088 F1 Göteborg 1902 18867  G1f          1961  
25089 F1 Göteborg 1902 18868  G1f         
 
25090 F1 Göteborg 1902 18869  G1f         
 
25091 F1 Göteborg 1902 18870  G1f         
 
25092 F1 Göteborg 1902 18871  G1f         
 
25093 F1 Göteborg 1902 18872  G1f         
 
25094 F1 Arlöv 1902 18873  G1f         
 
25095 F1 Arlöv 1902 18874  G1f         
 
25096 F1 Arlöv 1902 18875  G1f         
 
25097 F1 Arlöv 1902 18876  G1f         
 
25098 F1 Arlöv 1902 18877  G1f         
 
25099 F1 Arlöv 1902 18878  G1f         
 

SJ personvagnar-regodsvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007