SJ resgodsvagnar 25200-25249
(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
25199
* 25250

Nr
Litt
Tillv
År
Tidigare
Litt
Nr
Ombyggd
Senare
Tjv-nr
Skrot
Anm
25200 F2b Kockums 1873 2916  F2b  1637  1920 omb I1 18896     1954  
25201 F2b Kockums 1873 3633  F2b  1639  1906 omb I1 6978     1939  
25202 F2b Kockums 1873 3634  F2b  1640  1920 omb I1 18897     1933  
25203 F2b Kockums 1873 3636  F2b  1642        1929  
25204 F2b Kockums 1873 3638  F2b  1644       
 
25205 F2b Kockums 1875 6235  F2b  1645        1926  
25206 F2b Kockums 1875 6236  F2b  1646        1929  
25207 F2b Kockums 1875 6238  F2b  1648       
1926 såld VBJ
25208 F2b Kockums 1875 6239  F2b  1649       
1926 såld VBJ
25209 F2b Kockums 1875 6240  F2b  1650       
1927 såld
25210 F2b Kockums 1875 6242  F2b  1652  1911 omb I1 18280 1933 tjv 4-472    1938 Grusv
25211 F2b Kockums 1875 6243  F2b  1653        1934  
25212 F2b Kockums 1875 6244  F2b  1654       
 
25213 F2b Kockums 1875 6245  F2b  1655        1935 OKB 459 
25214 F2b Kockums 1875 6246  F2b  1656        1926  
25215 F2b Kockums 1875 6487  F2b  1657        1934  
25216 F2b Kockums 1875 6488  F2b  1658        1934  
25217 F2b Kockums 1875 6489  F2b  1659  1907 omb I1 13419     1926  
25218 F2b Kockums 1875 6491  F2b  1661       
 
25219 F2b Kockums 1876 4605  F2b  1662    19xx bgv 5-3
 
Elarb Kiruna-Riksgränsen
25220 F2b Kockums 1876 4607  F2b  1664        1932  
25221 F2b Kockums 1876 4608  F2b  1665        1933  
25222 F2b Kockums 1876 4609  F2b  1666    1934 bgv 5-
 
 
25223 F2b Kockums 1878 5801  F2b  1667       
 
25224 F2b Kockums 1878 5802  F2b  1668        1932  
25225 F2b Kockums 1878 5803  F2b  1669        1934  
25226 F2b Kockums 1878 5804  F2b  1670  1920 omb I1 18898 1933 tjv 4-460
 
Grusv 
25227 F2b Kockums 1878 5806  F2b  1672        1933  
25228 F2b Kockums 1878 5807  F2b  1673  1910 omb I1 13033     1930  
25229 F2b Kockums 1878 5808  F2b  1674  1910 omb I1 13035    
 
25230 F2b Kockums 1878 5809  F2b  1675  1910 omb I1 13036     1933  
25231 F2b Kockums 1878 5810  F2b  1676    1931 Efd
  1934  
25232 F2b Kockums 1878 5811  F2b  1677  1920 omb I1 18899     1933  
25233 F2b Kockums 1878 5812  F2b  1678  1906 omb I1 6979    
1930 såld
25234 F2b Kockums 1878 5814  F2b  1680        1927  
25235 F2b Kockums 1878 5815  F2b  1681    1912 bgv   
Stationsvagn Solberga 
25236 F2b Kockums 1878 5816  F2b  1682  1908 omb I1 10784 1933 tjv 5-153
  1943 Grusv
25237 F2b Kockums 1878 5817  F2b  1683        1929  
25238 F2b Kockums 1878 5818  F2b  1684        1929  
25239 F2b Kockums 1878 5819  F2b  1685        1929  
25240 F2b Kockums 1878 5820  F2b  1686  1920 omb I1 18900 1933 tjv 4-473
 
Grusv 
25241 F2b Norrköping 1876 HMMJ 123  F2b  1689        1936  
25242 F2b Kockums 1876 5520  F2b  1691        1926  
25243 F2b Kockums 1876 5521  F2b  1692    1928 bgv 5-126   
Hvst Nvn 
25244 F2b Kockums 1876 5522  F2b  1693        1927  
25245 F2b Kockums 1876 5523  F2b  1694       
 
25246 F2b Kockums 1876 5524  F2b  1695  1914 omb I1 18877     1933  
25247 F2b Kockums 1876 5525  F2b  1696       
 
25248 F2b Kockums 1876 5526  F2b  1697       
 
25249 F2b Kockums 1876 5527  F2b  1698  1920 omb I1 18901     1933  

SJ personvagnar-regodsvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007