SJ resgodsvagnar 25300-25349
(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
25299
* 25350

Nr
Litt
Tillv
År
Tidigare
Litt
Nr
Ombyggd
Senare
Tjv-nr
Skrot
Anm
25300 F3a Atlas 1880 6976  1759    1924 bgv 2-176   
Reprv Mora
25301 F3a Göteborg 1891 GHB 641  13419 
1917 bgv 2-91
  1956 Slagg Kristinehamn
25302 F3a Göteborg 1891 GHB 642  13420    1915 bgv 3-   
 
25303 F3a Göteborg 1891 GHB 643   13421  19xx omb I1 18895     1933  
25304 F3a Göteborg 1888 GHB 644  13422  1915 omb I1 18885 1933 tjv 2-338
 
Grusv 
25305 F3a Göteborg 1891 GHB 647  13425  19xx omb N1 18776 1932 bgv 4-213
 
Sundsvall C 
25306 F3a Göteborg 1891 GHB 648  13426  1915 omb I1 18886     1932  
25307 F3a Göteborg 1891 MHJ 442  13427       
 
25308 F3a Göteborg 1891 MHJ 443  13428       
 
25309 F3b Lauenst 1864 509    1600  1915 omb I1 18889     1933  
25310 F3b Lauenst 1864 511    1602  1907 omb I1 13420    
 
25311 F3b Lauenst 1864 1249    1604       
 
25312 F3b Lauenst 1864 1250    1605   
 
 
25313 F3b Lauenst 1864 1251    1606    1924 bgv 2-178    1936 Sirprv Varberg 
25314 F3b Lauenst 1864 1254    1609       
 
25315 F3b Lauenst 1866 774    1610    1913 bgv
 
 
25316 F3b Lauenst 1866 775    1611    1924 BYCF 1411
  1924  
25317 F3b Lauenst 1866 777    1613    1918 bgv 5-183   
 
25318 F3b Lauenst 1866 778    1614        1924  
25319 F3b Lauenst 1866 780    1616  1910 omb I1 13001 1933 tjv 5-49
 
Grusv 
25320 F3b Lauenst 1866 781    1617    1914 bgv 1-
 
 
25321 F3b Lauenst 1866 782    1618       
 
25322 F3b Lauenst 1866 783    1619       
 
25323 F3b Lauenst 1866 785    1621    1922 BYCF 1384
 
 
25324 F3b Lauenst 1866     1622  1910 omb I1 13032     1940  
25325 F3b Lauenst 1866     1624    1918 bgv
 
 
25326 F3b Lauenst 1866     1626        1935  
25327 F3b Lauenst 1866     1627  19xx omb I1 18869    
1930 såld
25328 F3b Kockums 1871 102    1629  1909 omb I1 13427 1933 tjv 5-174
 
Grusv 
25329 F3b Kockums 1871 2533    1630       
 
25330 F3b Kockums 1871 2534    1631  1907 omb I1 13421     31?   
25331 F3b Kockums 1871 2535    1632    1915 bgv 3-   
 
25332 F3b Atlas 1879 6935    1718    1910 bgv 1-37
 
Gnesta 
25333 F3b Atlas 1879 6936    1719        1926  
25334 F3b Atlas  1879 6937    1720        1910  
25335 F3b Atlas  1879 6938    1721        1935 OKB 452 
25336 F3b Atlas  1879 6939    1722        1935 OKB 460 
25337 F3b Atlas  1879 6940    1723        1935 OKB 455 
25338 F3b Atlas  1879 6941    1724  1909 omb I1 13754     1933  
25339 F3b Atlas  1879 6942    1725       
 
25340 F3b Atlas  1879 6943    1726       
 
25341 F3b Atlas  1879 6944    1727        1935 OKB 456 
25342 F3b Atlas  1879 6945    1728        1935 OKB 461 
25343 F3b Atlas  1879 6946    1729  1922 omb NN 10102 1936 tjv 4-641
 
Grusv 
25344 F3b Atlas 1879 6947    1730       
 
25345 F3b Atlas 1879 6948    1731       
 
25346 F3b Atlas 1879 6949    1732       
 
25347 F3b Atlas 1879 6950    1733    1915 bgv 3-   
 
25348 F3b Atlas 1879 6953    1736        1926  
25349 F3b Atlas 1879 6954    1737  1920 omb I1 10455    
 

SJ personvagnar-regodsvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007