SJ smalspåriga personvagnar nr 300 - 349

SJ-nr SJ-litt EJ-nr EJ-litt Tillverkare År Ombyggd Skrot Anm
300 Ct - CFt BKB 77 C Ljunggrens  1894 Omb CF 1944 KV 1965
301 Ct - CFt BKB 79 C Atlas 1888 Omb CF 1944 KV . F d MBlJ C 606
302 Ct - CFt BKB 80 C Atlas 1888 Omb CF 1944 KV . F d MBlJ C 607
303 Ct - CFt BKB 81 C Atlas 1888 Omb CF 1944 KV 1966 F d MBlJ C 608
304 Ct - CFt BKB 82 C Atlas 1888 Omb CF 1944 KV . F d MBlJ C 609
305 Ct - CFt BKB 85 C Atlas 1888 Omb CF 1944 KV 1966 F d MBlJ C 612
306 Ct BKB 87 C Hessleholm 1900 . 1956 F d WBlJ C 423
307 Ct BKB 88 C Hessleholm 1900 . 1958 F d WBlJ C 424
308 Ct BKB 89 C Kockums 1910 . 1955
309 Ct BKB 90 C Ljunggrens 1912 . 1962
310 Ct BKB 93 C Ljunggrens 1914 . 1962
311 Ct BKB 94 C Ljunggrens 1914 . 1955
312 Dt BKB 110 CD Kockums 1896 1956 F d BTJ CD 1013
313 Dt BKB 111 C - CD Kristinehamn 1886 . . F d WBlJ C 420
314 Dt BKB 112 CD Atlas 1888 . 1955 F d MBlJ CD 604
315 Dt BKB 113 CD Atlas 1888 . 1958 F d MBlJ CD 605
316 Ct  ÖBlJ 1502 AC Ljunggrens  1898 . 1955
317 Ct ÖBlJ 1507 C Kalmar 1917 . 1962
318 Ct ÖBlJ 1700 C Atlas 1888 . 1956 F d BKB C 83
319 Ct ÖBlJ 1701 C Atlas 1888 . 1954 F d BKB C 84
320 CDt ÖBlJ 1503 C - CD Ljunggrens 1898 . 1967
321 CDt ÖBlJ 1504 C - CD Ljunggrens 1898 .

322 C10t KVBJ 100 B - Bs Kristinehamn 1879 Omb sjukv 1924 1955
323 Ct KVBJ 102 BC Atlas 1898 . 1955 F d ViBJ AC 1001
324 Ct KVBJ 119 C Kristinehamn 1878 . 1957
325 Ct KVBJ 120 C Ljunggrens 1913 . 1962
326 Ct KVBJ 121 C Ljunggrens 1906 . 1962
327 Ct KVBJ 122 C Ljunggrens 1906 . 1962
328 Ct KVBJ 123 C Fole 1908 . 1959 F d ViBJ C 1008
329 Ct KVBJ 124 C Atlas  1898 . 1954 F d ViBJ C 1007
330 CDt KVBJ 127 CD Ljunggrens 1900 . 1962
331 CDt KVBJ 128 CD Hessleholm 1907 . 1962
332 Dt KVBJ 130 A - D Kristinehamn 1879 Omb D 1910 1967 F d ViBJ A 1000
333 Cp EÖJ 1 BC Hessleholm
.

334 Cp EÖJ 2 BC Hessleholm
.

335 Ct HBJ 808


.

336 CDt HBJ 800


.

337 Cp ÖJ 10 C Linköping 1909 . 1961 F d SÖJ C 10
338 Cp ÖJ 11 C Linköping 1909 .
F d SÖJ C 11. AGJ C 11
339 Cp ÖJ 13 C Linköping 1909 . 1961 F d SÖJ C 13
340 Cp ÖJ 14 C Linköping 1909 .
F d SÖJ C 14
341 Cp ÖJ 15 C Fole 1906 .
F d BBJ C 203
342 Cp ÖJ 17 C Fole 1906 ÖJ mv 17 1933-1945
F d BBJ BC 204
343 DFp ÖJ 40 CD - DF Linköping 1909 Omb DF 1929
F d SÖJ CD 30
344 DFp ÖJ 42 CD - DF Linköping 1909 Omb DF 1929
F d SÖJ CD 31
345 CFp ÖJ 12 C - AC Linköping 1909 AC nr 3 1912-1933
F d SÖJ C 12
346 DFp GJ 6 C - DF Vabis  1909 Omb DF 1926
 
347 Cp GJ 7


.

348 Cp GJ 47
Kalmar 1932 .

349 Cp KlRJ 302 C Hessleholm 1915 . 1957

SJ 250-299 * SJ 300-349 * SJ 350-399 * SJ 400-445
SJ 650-699 * SJ 700-749 * SJ 750-799 * SJ 800-849 * SJ 850-899 * SJ 900-950

SJ personvagnar * EJ-banornas signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998-2010