SJ smalspåriga personvagnar nr 400 - 445


SJ-nr SJ-litt EJ-nr EJ-litt Tillverkare År Ombyggd Skrotad Anm
400 CDp HSJ 118

401 CDp MMJ 703

402 CFp LSSJ 207

403 Dp HSJ 119

404 Dp LSSJ 203

405 Cp NVHJ 33

406 Cp NVHJ 47

407 Cp NVHJ 61

408 Cp NVHJ 62

409 Cp NVHJ 63

410 Cp NVHJ 64

411 Cp NVHJ 65

412 Cp NVHJ 66

413 CFp NVHJ 51

414 CFp NVHJ 52

415 CFp NVHJ 53

416 C10p NVHJ 39

417 DFp NVHJ 91

418 DFp NVHJ 92

419 Cp MÖJ 20

420 Cp MÖJ 21

421 Cp MÖJ 211

422 Cp MÖJ 214

423 Cp MÖJ 998

424 Cp MÖJ 1009

425 Cp MÖJ 1010

426 Cp MÖJ 1011

427 Cp MÖJ 1013

428 Cp MÖJ 1014

429 Cp MÖJ 1015

430 Cp MÖJ 1016

431 Cp MÖJ 1017

432 Cp MÖJ 1018

433 Cp NÖJ 26

434 Cp NÖJ 28

435 Cp NÖJ 29

436 Cp NÖJ 31

437 Cp NÖJ 32

438 Cp VB 20

439 Cp VB 30

440 Cp VB 31

441 CDp VB 39

442 CFp MÖJ 999

443 CFp VB 5

444 Dp MÖJ 1012

445
SJ 250-299 * SJ 300-349 * SJ 350-399 * SJ 400-445
SJ 650-699 * SJ 700-749 * SJ 750-799 * SJ 800-849 * SJ 850-899 * SJ 900-950

SJ personvagnar * EJ-banornas signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998-2010