SJ smalspåriga personvagnar nr 700 - 749


SJ-nr SJ-litt EJ-nr EJ-litt Tillverkare År Ombyggd Skrot Anm
700 BCot BKB 14

701 BCot BKB 15

702 BCot BKB 16

703 BCot BKB 21

704 Cot BKB 27

705 Cot BKB 28

706 Cot BKB 29

707 Cot BKB 30

708 Cot BKB 31

709 Cot BKB 32

710 Cot BKB 33

711 Cot BKB 34

712 Cot BKB 35

713 Cot BKB 36

714 Cot BKB 37

715 Cot BKB 38

716 Cot BKB 39

717 Cot BKB 40

718 Cot BKB 41

719 Cot BKB 42

720 Cot BKB 43

721 CFot BKB 51

722 BCot ÖBlJ 1500

723 BCot ÖBlJ 1501

724 BCot ÖBlJ 1506

725 BCot KVBJ 103

726 BCot KVBJ 104

727 BCot KVBJ 105

728 BCot KVBJ 106

729 BCot KVBJ 110

730 Cot KVBJ 107

731 Cot KVBJ 108

732 Cot KVBJ 109

733 CDFot


734 CDFot


735 CDFot


736 Cop VJ 7

737 Cop VJ 500

738 Cot HBJ 807

739 Cot HBJ 809

740 Cot HBJ 810

741 Cop ÖJ 20 BCo Görlitz 1922 . 1963 F d SÖJ BCo 20
742 Cop ÖJ 21 BCo Görlitz 1922 . . F d SÖJ BCo 21. Till SkLJ 1970
743 Cop ÖJ 22 Co Fole 1906 . . F d BBJ Co 201. Till SkLJ 1970
744 Cop ÖJ 23 Co Fole 1906 . 1964 F d BBJ Co 202
745 Cop GJ 1

746 Cop GJ 2

747 Cop GJ 3

748 Cop GJ 4

749 Cop GJ 5


SJ 250-299 * SJ 300-349 * SJ 350-399 * SJ 400-445
SJ 650-699 * SJ 700-749 * SJ 750-799 * SJ 800-849 * SJ 850-899 * SJ 900-950

SJ personvagnar * EJ-banornas signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998-2010