SJ smalspåriga personvagnar nr 900 - 950

SJ-nr SJ-litt EJ-nr EJ-litt Tillverkare År Ombyggd Skrotad Anm
900 Bop SRJ 88 Co ASEA 1936


901 Bop SRJ 89 Co ASEA 1936


902 Bop SRJ 90 Co Bautzen 1937


903 Bop SRJ 91 Co Bautzen 1937


904 Bop SRJ 92 Co Bautzen 1937


905 Bop SRJ 93 Co Bautzen 1937


906 Bop SRJ 94 Co Bautzen 1937


907 Bop SRJ 95 Co ASEA 1939


908 Bop SRJ 96 Co ASEA 1939


909 Bop SRJ 97 Co Bautzen 1939

Till AGJ
910 Bop SRJ 98 Co Bautzen 1939


911 Bop SRJ 99 Co Linköping 1954


912 Bop SRJ 100 Co Linköping 1954


913 Bop SRJ 101 Co Bautzen 1941


914 Bop SRJ 102 Co Bautzen 1941


915 Bop SRJ 103 Co Södertälje 1941

Till ULJ
916 Bop SRJ 104 Co Södertälje 1941

Till AGJ
917 Bop SRJ 106 Co Bautzen 1943


918 Bop SRJ 107 Co Bautzen 1943

Till AGJ
919 Bop SRJ 108 Co Bautzen 1944


920 Bop SRJ 109 Co Bautzen 1944


921 Bop SRJ 110 Co Bautzen  1944


922 Bop SRJ 111 Co Bautzen  1944

Till AGJ
923 Bop SRJ 112 Co Linköping 1948


924 Bop SRJ 113 Co Linköping 1948


925 Bop SRJ 114 Co Linköping 1948


926 Bop SRJ 115 Co Linköping 1949


927 Bop SRJ 116 Co Linköping 1949


928 Bop SRJ 117 Co Linköping 1949


929 Bop SRJ 118 Co Linköping 1949


930 Bop SRJ 119 Co Linköping 1949


931 Bop SRJ 120 Bo Arlöv 1956


932 Bop SRJ 121 Bo Arlöv 1956


933 Bop SRJ 122 Bo Arlöv 1956


934 Bop SRJ 123 Bo Arlöv 1956


935 Bop SRJ 124 Bo Arlöv 1956


936 Bop SRJ 125 Bo Arlöv 1956


937 Bop SRJ 126 Bo Arlöv 1956


938 Bop SRJ 127 Bo Arlöv 1956


939 Bop SRJ 128 Bo Arköv 1956


940 Bop SRJ 129 Bo Arlöv 1956


941 Aop SRJ 52 BCo Bautzen 1921


942 Aop SRJ 53 BCo Bautzen 1921


943 DFo20p SRJ 1 DFo Bautzen 1921


944 DFo20p SRJ 2 DFo Bautzen 1921


945 DFo18p SRJ 29
Atlas 1897


946 Fop SRJ 240 Fo
947 Fop SRJ 241 Fo
948 Fop SRJ 242 Fo
949 Fop SRJ 243 Fo
950
SJ 250-299 * SJ 300-349 * SJ 350-399 * SJ 400-445
SJ 650-699 * SJ 700-749 * SJ 750-799 * SJ 800-849 * SJ 850-899 * SJ 900-950

SJ personvagnar * EJ-banornas signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998-2010