SJ ånglok nr 4000 - 4019


3178
*
4020

Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
4000 Wt 2B1 NoH 442 1896 WTJ 60 1941 1956
4001 W3t 2B NoH 443 1896 WTJ 61 1941 1949
4002 W3t 2B NoH 570 1900 WTJ 62 1941 1953
4003 W3t 2B NoH 588 1900 BKB 5 1942 1959
4004 W3t 2B Krist 68 1900 BKB 17 1942 1959
4005 W4t 2B NoH 425 1895 BKB 18 1942 1959
4006 W4t 2B NoH 625 1901 BKB 19 1942

4007 W4t 2B NoH 626 1901 BKB 20 1942 1955
4008 W6t 1B Krist 46 1887 BKB 21 1942 1954
4009 W6t 1B Krist 48 1887 BKB 23 1942 1954
W6t 4006 i Växjö 1957. Loket stod sedan avställt vid lokstallet i Vislanda under flera år och ingår nu i Kristianstads museums samlingar.
Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
4010 S8t 1C Lj 9 1903 BKB 6 1942 1951
4011 S8t 1C Lj 10 1903 BKB 7 1942 1956
4012 L2t 1C-2 NoH 835 1907 BKB 8 1942 1961
4013 L2t 1C-2 NoH 836 1907 BKB 9 1942

4014 L3t 1C-2 Hbg 49 1915 BKB 10 1942 1964
4015 L3t 1C-2 Hbg 50 1915 BKB 11 1942 1959
4016 L3t 1C-2 Hbg 55 1917 BKB 12 1942 1959
4017 L3t 1C-2 Hbg 56 1917 BKB 13 1942 1959
4018 S9t 1C NoH 424 1895 BKB 26 1942 1959
4019 S10t 1C Krist 67 1900 BKB 27 1942 1961
SJ S9t 4018 i Växjö 1950. 
*

SJ 3000-3019 SJ 3020-3039 SJ 3040-3059 SJ 3060-3079 SJ 3080-3099 SJ 3100-3119 SJ 3120-3139
SJ 3140-3159 SJ 3160-3178 SJ 4020-4039 SJ 4040-4053 Tekn data SJ ånglok

Copyright © Stig Lundin 2000-2009