Skogshall lp


Här är en intressant karta över området vid Skogshall lastplats.
"N" betecknar mark som järnvägen övertagit från Gimo Bruks AB, sedermera Gimo - Österby Bruks AB., ägare till Rånäs bruk

Vid vägkorsningen finns banvaktsstuga nr 11 Skogshall, senare kallad Tunnbacken.

Vid Skoghall lastplats fanns rundspår. Från sidospåret gick spår till själva lastplatsen. Detta spår fortsätta söderut till olika grusgropar på Gimo - Österbys mark. Spåret var flera kilometer långt och hade förlängts i etapper. Från början gick det bara en liten bit söderut till en grusgrop. När man rustade upp LNJ 1905 förlängdes det till nästa grusgrop. Den största delen av spåret tillkom omkring 1918 när Faringe - Gimo Järnväg (FGJ) byggdes
Under en tid körde man särskilda gruståg från Skogshall till Faringe och vidare ut på FGJ.

På kartan ses även tidiga grustag från LNJ byggnad 1883-1884. Här hade entreprenören Carl Jehander sitt lokstall när järnvägen byggdes. Från 1885 till 1889 fanns en ångsåg vid Skogshall.

Vid Skogshall lastades stora mängder träkol som gick med järnväg till bruket i Gimo..
 
Skogshall: Sida 1 Sida 2

ULNJ karta

Copyright © Stig Lundin 2008