SJK-resan på BLJ den 6 juni 1964


Svenska Järnvägsklubben (SJK) anordnade en utfärd på BLJ den 6 juni 1964 strax innan järnvägen lades ner. Här stiger man på extratåget i Byvalla. Foto: Stig Lundin.
Loket är BLJ 5 "Thor" med personvagnarna BCo 5 och BCo 4. Den rödmålade BCo 5 kom till BLJ år 1948 och tillhörde tidigare Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ). Foto: Stig Lundin.

*

SJK-resor

Copyright © Stig Lundin 2001-2013