SJK-resan på BLJ den 6 juni 1964, sida 2


SJK-tåget vid Stjärnsund station. Lok 5 "Thor" + BCo 5 + BCo 4 + finkor. Godsvagnen på spåret bredvid är fd NMJ NN 54, vilken var stationsvagn i Stjärnsund. Stationshuset ligger bakom loket. Foto: Stig Lundin.
Tåget med lok nr 5 och personvagn nr 5 under uppehållet vid Stjärnsund. Fotot är taget från lastkajen, som är gräsbevuxen. Personvagn nr 5, som här är nymålad i en lite ovanlig nyans, kom till BLJ år 1948 från MÖJ (Mellersta Östergötlands Järnväg). Vagnen är tillverkad av Vagnfabriken i Södertälje 1897 och hade nr 1000 vid MÖJ. Den finns numera i Linköping. Lok nr 5 finns vid ULJ och personvagn nr 4 vid JTJ. Foto: Stig Lundin.
*

SJK-resor

Copyright © Stig Lundin 2001-2013