SJK-resan på BLJ den 6 juni 1964, sida 3


Framme i Långshyttan. Kavajklädda herrar och ynglingar kliver av för att inta lunch och sedan se närmare på anläggningarna i Långshyttan. Under bangården i Långshyttan går en väg, så tåget står på en viadukt. Lite längre bort rinner ån och i bildens högerkant skymtar BLJ lokstall. Stationshuset ligger till höger och är ej med på bilden. Foto: Stig Lundin.
BLJ 5 "Thor" framför godsmagasinet i Långshyttan. Det lågt liggande spåret i förgrunden går ner till bruket som ligger en bra bit till höger. Foto: Stig Lundin.
*


SJK-resor

Copyright © Stig Lundin 2001-2013