KBJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 Thor 1C NoH 452 1896
1924 sålt KlHJ 1 3074 1954
2 Balder 1C NoH 453 1896
Sålt MÅJ 2 3027 1947
3 Frigga 2B NoH 462 1897
Sålt MÅJ 3


4 Freja 2B NoH 463 1897
5 Nanna 2B NoH 464 1897
Sålt MÅJ 5

Museilok vid AGJ
6
1C-2 NoH 828 1907
Sålt MÅJ 6 3028 1958
9
1C-2 Falun 131 1911

3021 1962
10
1C-2 Falun 163 1912

3022 1963
20
2C-3 Falun 210 1915

3000 1955
21
1C-2 Hens 17835 1920

3023 1962
22
1C-2 Kalmar 2 1920

3024 1962
23
1C1 Kalmar 4 1921

3036 1962
8
1C Falun 24 1901 1922 köpt MÅJ 8
3020 1952


KBJ, MÅJ och KTsJ hade gemensam trafikförvaltning. MÅJ hade lok med nr 7-8 och KTsJ lok med nr 11-15. Därav hoppen i KBJ loknummerserie. Senare tillkom även LCJ med lok nr 41.

KBJ huvudsida 

Copyright © Stig Lundin 1998-2009