SJ ånglok nr 3000 - 3019


1944
*
3020

Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
3000 Bp 2C-3 Falun 210 1915 KBJ 20 1940 1955
3001 Wp 2B1 Falun 14 1902 KTsJ 11 1941 1956
3002 Wp 2B1 Falun 15 1902 KTsJ 12 1941 1956
3003 L14p 1C-3 Falun 41 1904 SRJ 7 1941 1960
3004 S10p 1C NoH 432 1896 NHJ 2 1940 1950
3005 S10p 1C NoH 433 1896 NHJ 3 1940 1955
3006 Lp 1C NoH 413 1895 VÅHJ 1 1941 1943
3007 S10p 1C NoH 663 1901 VÅHJ 4 1941 1952
3008 S3p 1C HM 5540 1909 VÅHJ 5 1941 1954
3009 S4p 1C NoH 933 1909 VÅHJ 13 1941 1955
Sveriges näst nordligaste järnväg med 891 mm spårvidd var Norra Hälsinglands järnväg (NHJ), som gick mellan Hudiksvall och Bergsjö. Banan hade 3 st tanklok av klassisk modell, och två av loken fick SJ-nummer. Här ses SJ S10p 3005, f d NHJ nr 3.
Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
3010 S4p IC NoH 1049 1914 VÅHJ 14 1941 1956
3011 L8p 1C-2 Falun 132 1911 KTsJ 14 1941 1964
3012 L5p 1C NoH 381 1893 ULB 1 1940 1946
3013 S5p 1C NoH 382 1893 ULB 2 1940 1955
3014 S5p 1C NoH 386 1894 ULB 3 1940 1958
3015 S5p 1C NoH 398 1894 ULB 4 1940 1958
3016 S5p 1C NoH 539 1899 FJ 4 1940 1954
3017 S5p 1C NoH 540 1899 FJ 5 1940 1960
3018 S5p 1C NoH 776 1905 FJ 7 1940 1960
3019 S6p 1C NoH 1129 1917 FJ 8 1940 1964
Här ser vi Uddevalla-Lelångenbanans lok nr 4. Den 89 km långa Lelångenbanan hade från början 5 st lok av denna för 1890-talet så typiska lokmodell. Av tabellen här bredvid ser vi att alla lok utom nr 5 kom till SJ.
*

SJ 3020-3039 SJ 3040-3059 SJ 3060-3079 SJ 3080-3099 SJ 3100-3119 SJ 3120-3139 SJ 3140-3159
SJ 3160-3178 SJ 4000-4019 SJ 4020-4039 SJ 4040-4053 Tekn data SJ ånglok

Copyright © Stig Lundin 2000-2009