Mjörnsjö station
Anten
* Sjövik

45 km från Göteborg 33 km från Nossebro Km 44,687
Östad förs
Ur Sveriges Järnvägsstationer, 1926: Klass 1. Uppbörd ca 10.000 kr. Tjänstgöringstid 8 timmar. Poststation.

Mjörnsjö station från spårsidan. Mjörnsjö var en av de förnämsta stationerna vid VGJ till en början. Den minskade dock redan tidigt i betydelse och från 1930-talet var den degraderad till håll- och lastplats.

Järnväg
Öppnad 1900. Till SJ 1948.

Uppe till höger ligger Brobacka. Järnvägen kommer precis ut ur tunnelmynningen och passerar sedan över landsvägen mot Alingsås vid Brobacka banvaktstuga. Kent Johansson har påpekat att platsen rätteligen borde heta Brobacken, och det är i och för sig riktigt. På äldre kartor står det oftast Brobacken, men eftersom namnet redan var upptaget när VGJ byggdes (av hållplatsen Brobacken på BHJ strax utanför Herrljunga) valde VGJ att kalla sin banvaktstuga för  Brobacka. På motsvarande sätt blev det Mjörnsjö i stället för Östad Barnhus och Anten i stället för Ålanda när järnvägsnamnen fastställdes. På kartan kan man f ö även se att landsvägen tidigare (före år 1900) gått ännu högre upp på åsen (svart linje).

Idag går landsvägen i stort på järnvägsbanken från Brobacka förbi Mjörnsjö och vidare söderut. I kurvan vid Mjörnsjö station ginar den dock lite och där kan man se lite rester av järnvägen. Landsvägen återgår till sin gamla sträckning vid vägkorsningen strax söder om Ledet. Där fanns en gång VGJ banvaktstuga nr 9

Länk till Eniro 
Länk till hitta.se
Länk till Gogle maps

Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stins 1900-1908, stm 1908-1912.., 1 kl ..1918-1921, stfm 1921-1930, plv 1936, SJ: kplv 1948-1953, obem hlp 1953-1964..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1900-1908 Gunnar (Johansson) Hellman 1876 BJ: elev 1899 Stf Stora Mellby 1908

1908-1921 Carl Roslund 1873 Stk Gbg 1900 Stf Gendalen 1921

1921-1930 Nils Larsson 1885 Stk 1907 Stf Sjövik 1930

1930-

1932-
Rut  Johansson (plv)

1937-1947 H K Gustafsson (plv) 18921947 H G R Jansson (plv) 1908Mjörnsjö: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

VGJ * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015