Sjövik station
Mjörnsjö
* Björboholm

38 km från Göteborg 40 km från Nossebro Km 38,025
Östad förs
På våren 1900 såg det ut så här vid Sjövik station. Någon bebyggelse förutom stationshuset syns inte, men snart skulle här växa upp ett livaktigt litet samhälle. Stationsföreståndare i Sjövik var Johan D Sillén, vilken dock redan i dec 1903 flyttade till Olofstorp station. 

Sjövik station var bemannad med tre personer. Sillén var stins, E Eriksson tjänstgjorde som stationsskrivare och A E Helin var stationskarl. Stinsen tjänade 70 kr/månad medan stationskarlen hade 40 kr.

Järnväg
Öppnad 1900. Till SJ 1948.

Sjövik station låg en dryg km från Östad kyrka. Vid Östad fanns sedan gammalt skjutsstation med gästgiveri. Östad var således en viktig rastplats för de vägfarande innan järnvägen kom. Närmaste skjutsstation med gästgiveri norr om Östad var Sollebrunn. 

Nära Sjövik station fanns omkring 1906 en ångsåg, tillhörig Sjöviks Ångsågsbolag. Sågen var borta 1910.

Invid Sjövik station öppnades omkring 1908 en handelsbod. Affären tillhörde bröderna Blomkvist, vilka även drev handelsbod i Anten. Den yngre av bröderna, Gottfrid (född 1884), skötte affären i Sjövik, medan storebror, Oskar (född 1875), drev affären i Anten.

På kartan syns läget för VGJ banvaktstuga nr 8 söder om Sjöviks station och längst ner på kartan återfinns tunneln vid Bualäget.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Gogle maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stm 1900-1908.., 3 kl ..1918-1921, 2 kl 1921-1930, tpl 1930-1946, 1 kl 1/7 1946-1948, SJ: tpl 1948-1964, xst
 1964-.....
Post .....-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1900-1903 Johan Sillén 1876

till Nordamerika 1904


1903-1904 E Eriksson
1904-1921 P G Kallhauge 1872 Stf Öttum 1900


1921-1922 Birger Skog (t f) 1890 från Skara
TNJ: stf Trollhättan 1922 1979

1922-1930 Nils Nilsson 1888 Kb 1914


1930-1933 Nils Larsson 1885 Stf Mjörnsjö 1921 Stf Lärje 1933

1933-1942 Erik Olsson 1896 Kb 1918 Stf Tumleberg 1942

1942-1951> Arne Olsson 1909 Kb 1939


1956-1970
Bengt Bohlin
1916
Stf Furusjö 1951

1983
Mer om Sjövik station
Sjövik: Sida 2 Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925 Övrig personal

VGJ * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015