Sjövik station, sida 2


Ekonomiska kartan 1962.
Spårskiss 1930-tal

Spårplan 1913
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus
1899
Godsmagasin
1899
Kolgård
1912
Vändskiva
1920
Belysning
1920
Plattform
1934
Sjövik: Sida 1 Trafik

Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009-2015