Järbo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1900: 5 anställda, 44 resande och 34 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 46 resande och 38 ton gods.
Järbo: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005