Krylbo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
SJ år 1883: 15 anställda, 72 resande och 35 ton gods.
SJ år 1893: 21 anställda, 91 resande och 23 ton gods.
SJ år 1896: 23 anställda, 102 resande och 21 ton gods.
SJ år 1900: 39 anställda. 180 resande och 59 ton gods.
SJ år 1911: 91 anställda, 41 tåg, 214 resande, 100 ton gods och 733 till- och frånkopplade godsvagnar. SDJ och KNJ trafik tillkommer.
SJ år 1922: 101 anställda, 37 tåg, 105 avg resande, 46 ton gods och 532 till- och frånkopplade godsvagnar. SDJ och KNJ trafik tillkommer. 
Krylbo: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002