Uppsala station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1859-1863
Ekonomiska kartan 1952
Länk till hitta.seLokstallet byggs till med 2 stallplatser 1879.
Lokstallet tillbyggt 1881-1882.
Lokstallet tillbyggt 1884.
Bangårdsombyggnad 1911-1912
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Uppsala: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003-2008