Uppsala station, trafik 
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
SJ år 1896: 52 anställda, 601 resande och 145 ton gods. 
SJ år 1900: 63 anställda, 855 resande och 149 ton gods.
SJ år 1904: 71 anställda, 1011 resande och 213 ton gods.
Uppsala: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005