Alingsås station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 12 anställda, 154 resande och 56 ton gods.
År 1893: 13 anställda, 202 resande och 57 ton gods.
År 1896: 14 anställda, 243 resande och 63 ton gods.
År 1906: 22 anställda, 25 tåg, 494 resande, 103 ton gods och 25 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1911: 22 anställda, 25 tåg, 655 resande, 98 ton gods och 31 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 20 anställda, 39 tåg, 761 resande, 116 ton gods och 66 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 28 anställda, 26 tåg, 1037 resande, 117 ton gods och 32 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 25 anställda, 23 tåg, 355 avg resande, 111 ton gods och 22 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Alingsås: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2005