Finnerödja station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 4 anställda, 12 resande och 17 ton gods. 
År 1893: 4 anställda, 46 resande och 15 ton gods.
År 1896: 4 anställda, 44 resande och 20 ton gods.
År 1911: 5 anställda, 17 tåg, 59 resande, 34 ton gods och 9 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1919: 5 anställda, 13 tåg, 70 resande, 34 ton gods och 6 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 5 anställda, 15 tåg, 20 avg resande, 34 ton gods och 7 till- och frånkopplade godsvagnar.
Finnerödja: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002