Kantorp - Sköldinge station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1897-1901
Ekonomiska kartan 1956





Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus





Godsmagasin





Kantorp-Sköldinge: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008