Kantorp - Sköldinge station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1893: 2 anställda, 46 resande och 56 ton gods. 
År 1900: 4 anställda, 72 resande och 68 ton gods.
År 1911: 6 anställda, 29 tåg, 171 resande, 118 ton gods och 22 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 7 anställda, 18 tåg, 212 resande, 107 ton gods och 17 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 6 anställda, 19 tåg, 77 avg resande,  45 ton gods och 7 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Kantorp - Sköldinge: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002