Stenkullen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1919: 4 anställda, 20 tåg, 249 resande, 20 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 4 anställda, 23 tåg, 165 avg resande, 17 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
Stenkullen: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002