Karbenning station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1900: 3 anställda, 32 resande och 2 ton gods.
År 1922: 4 anställda, 8 tåg, 18 resande och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1953: 3 anställda (1 knt, 2 tb) för trafiken i Karbenning. I medeltal 32 tåg per dag. Under året: 2.303 sålda personbiljetter och 272 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Karbenning: Allmänt Bangård Trafik

Statsbanan Krylbo-Örebro

Copyright © Stig Lundin 2002-2003