Bankeberg - Vikingstad station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Ekonomiska kartan 1948


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Bankeberg-Vikingstad: Sida 1 Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011