Bankeberg - Vikingstad station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 101 resande och 20 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 140 resande och 33 ton gods.
År 1904:
År 1911: 6 anställda, 25 tåg, 232 resande, 35 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 6 anställda, 21 tåg, 265 resande, 40 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 6 anställda, 21 tåg, 150 avg resande, 27 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 6 anställda (1 stm, 1 knt, 3 tb, 1 postbitr) för trafiken i Vikingstad. I medeltal 63 tåg per dag. Under året: 15.681 sålda personbiljetter och 635 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 10.
År 1955: 7 anställda (1 stm, 1 knt, 3 tb, 1 stk, 1 postbitr) för trafiken i Vikingstad. I medeltal 69 tåg per dag. Under året: 12.960 sålda personbiljetter och 1.141 till- och frånkopplade godsvagnar. 242 vagnslaster. Postklass 10.
Bankeberg: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002