Linjen Katrineholm - Norrköping

Järna-Katrineholm
,
Katrineholm-Hallsberg
,
Stockholm-Kaytineholm
,
Järna-Åby
,
VB
,
Norrköping-Mjölby

Km  Anläggning
Namn Anm
133,934 Stn Katrineholm


134,315 Bv 388 Katrineholm 1906 1956 såld
135,000 Vägbro Nordanås 1927

135,086 Bv 389 Nordanäs


136,556 Vägport Luskebol 1866
2,75 m
137,212 Bro Duveholmssjön 1866
14,72 m
137,408 Bv 390 Duveholm 1932

137,486 Väg Duveholm

Ringverk
138,102 Vägbro Snacketorp 1932
4,40 m
139,600 Bv 391 Rosselbo 1930

140,554 Bv 392 Kvarnstugan 1875 1953 såld
141,587 Vägport Bronäs 1866
2,9 m
142,153 Vägport Gribäck 1866
1,75 m
142,522 Bv 393 Gribäcken 1866 1939
144,280 Bv 394 Markstugan 1929 1955 såld
144,833 Bv 395 F Strångsjö 1930

144,900 Bv 396 A Strångsjö 1867 1956 såld
144,900 Bv 396 B Strångsjö 1876

144,900 Vägport Strångsjö


144,933 Vägbro Strångsjö 1916
16,09 m
145,092 Hus 9 A Strångsjö 1875 1954 såld
145,092 Hus 9 B Strångsjö 1919

145,099 Stn Strångsjö 1866 1960
145,099 Stn Strångsjö 1961

145,980 Vägport Thorgöl

4,15 m
146,814 Bv 397 Kojan 1931 1956 såld
147,000 Bv 398148,719 Vägport Ändebol 1866
4,15 m
149,087 Bv 399 Ändebol 1926

149,117 Vägbro Ändebol

27,53 m
150,009 Bro Fjellaren 1866
2,9 m
150,278 Stn Ändebol 1912 1921 omb
150,300 Hus 9 Ändebol 1920

152,121 Bv 400 Västeråsen 1866 1960 såld
153,148 Bv 401153,976 Vägbro Klinta 1866
7,10 m
154,069 Bv 402 Klinta 1866 1955 såld
155,313 Bv 403 Skräpdalen 1866 1957 såld
156,550 Vägport Nystugan, övre 1866
3,5 m
157,128 Vägport Nystugan, nedre 1866
4,4 m
158,029 Väg Noravägen


158,078 Bv 404 Noravägen 1928 1960 såld
158,119 Vägbro Noravägen

6,0 m
158,282 Bv 405 Noravägen


159,051 Väg Simonstorp

Fällbommar
159,217 Stn Simonstorp 1866

159,217 Hus 9 A Simonstorp 1875

159,217 Vagnvåg Simonstorp 1900
30 ton
159,217 Hus 9 B Simonstorp 1917 1945
159,217 Stn Simonstorp 1961

159,916 Vägbro Simonstorp 1866
5,20 m
160,131 Bv 406160,844 Bv 407 Tjusholmen 1931

161,720 Hp Svängbågen


162,518 Bv 408 Yddetorp 1876 1959 såld
164,484 Bv 409 Djupsund


164,840 Bro Vekmången 1866
4,98 m
164,892 Bv 410 Vekmången 1923

166,881 Vägbro Näkna 1921
17,90 m
166,924 Hp Näkna 1920

166,924 Hus 9 Näkna 1921

167,090 Väg ensk Näkna


168,390 Bv 411 Hammarbacken 1931

169,473 Bv 412 Sten 1866 1960 såld
170,196 Kulvert Graversfors 1866
2,9 m
170,310 Vägport Graversfors 1866
4,19 m
170,591 Hus 9 A Graversfors 1866 1961
170,591 Stn Graversfors 1868
1898 tillb
170,591 Hus 9 B Graversfors 1893

170,687 Väg Graversfors

Fällbommar
171,906 Bv 413 Dvardala 1936 1960 såld
172,370 Hp Duvedal


173,000 Bv 414 Duvedal 1929

174,270 Vägbro Åby 1915
5,40 m
174,426 Stn Åby


174,645 Bv 415 Åby 1876

174,645 Hus 9 A Åby 1912

174,645 Hus 9 B Åby 1912

174,645 Stn Åby 1915

175,032 Vägbro Krusenhov 1915
21,68 m
175,300 Blp Södra Åby


175,898 Vägport Kuddby 1915
4,36 m
176,000 Bv 416 Kuddby 1913

176,136 Bro Loddbybäcken 1915
5,75 m
176,501 Hp Loddby 1939

176,512 Väg Loddby

Ljus- o ljud
176,526 Bv 417 Loddby 1919 1956 såld
176,564 Hp Loddby


177,477 Vägbro Herrstaberg 1915
9,70 m
177,764 Hp Herrstaberg


178,255 Vägbro Strand 1915
12,46 m
178,671 Bro Marieborgsbäcken 1913
2,7 m
178,940 Blp Marieborg


178,948 Vägbro Marieborg 1915
9,62 m
179,403 Väg Karlsro

Ljus- o ljud
179,862 Bv 418 Ingelstad 1875

180,099 Bv 419 Ståthöga 1920

180,220 Blp Norra Ståthöga


180,363 Stn Ståthöga


181,719 Väg Ståthögagatan

Fällbommar
182,188 Stn Norrköping C 1866

182,188 Lokstall Norrköping C 1915

182,188 Vändskiva Norrköping C 1915
20 m
182,188 Vagnvåg Norrköping C 1937
50 ton
182,188 Bockkran Norrköping C 1953
40 ton

Copyright © Stig Lundin 2008-2010