Linjen Norrköping - Mjölby

Katrineholm-Norrköping
Järna-Åby
Norrköpimg-Valdemarsvik Kummelby-Arkösund
NÖJ
NVHJ
MÖJ
MHJ
Mjölby-Hallsberg
MjölbyNässjö

Km  Anläggning Namn Anm
182,188 Stn Norrköping C 1866

182,188 Lokstall Norrköping C 1915

182,188 Vändskiva Norrköping C 1915
20 m
182,188 Vagnvåg Norrköping C 1937
50 ton
182,188 Bockkran Norrköping C 1953
40 ton
182,500 Bv 420
1866

182,500 Bv 420 A
1919

182,500 Bv 421 B
1924

182,592 Vägbro Norra Kungsgatan 1920
17,56 m
183,070 Väg Fredriksdalsgat

Fällbommar
183,166 Väg V Storgatan


183,422 Väg Linnégatan

Fällbommar
183,953 Bv 422 Sandbyhov 1917

185,211 Bv 423 Eneby 1878 1958 såld
185,400 Bv 424 Eneby 1924

185,442 Trumma185,584 Väg Hallbergavägen

Ljus- o ljud
185,598 Väg Ö Eneby


186,020 Hp Ö Eneby


186,126 Vägbro Ö Eneby 1917
9,46 m
186,935 Bv 425 Sörby 1927

186,935 Väg Sörby

Fällbommar
188,032 Stn Fiskeby 1873
1905 tillb
188,032 Hus 9 Fiskeby 1932

188,170 Väg Fiskeby

Fällbommar
188,355 Bro Motala ström 1918
85,39 m
188,398 Bro Motala ström

7,28 m
190,236 Bro Norsån 1918
4,1 m
190,300 Gångbro Ektorp (Eksund)


190,524 Stn Eksund 1872

190,524 Hus 9 A Eksund 1912

190,524 Hus 9 B Eksund 1932

190,812 Väg Eksund

Ljus- o ljud
190,837 Bv 426 Eksund 1872 1954 såld
191,542 Bv 427 Eksund 1874 1957 såld
193,267 Bv 428 Trosta 1923 1956 såld
194,378 Vägbro Torp

15,34 m
194,640 Väg Torp


194,651 Bv 429 Torp 1917 1960 såld
194,661 Bv 430196,028 Väg Okna

Ljus- o ljud
196,283 Stn Okna 1872
1893 tillb
196,283 Hus 9 A Okna 1874 1957 såld
196,283 Hus 9 B Okna 1907

196,885 Bv 432 F196,915 Väg Skattna

Ljus- o ljud
198,264 Bv 433 Lundby 1918 1956 såld
200,660 Väg Kimstad

Ljus- o ljud
200,720 Bv 434
1920

200,769 Bv200,785 Väg Mejerivägen

Ringverk
200,998 Stn Kimstad 1886
1906 tillb
200,998 Hus 9 A Kimstad 1887

200,998 Hus 9 B Kimstad 1889

200,998 Vagnvåg Kimstad 1903
30 ton
200,998 Hus 9 C Kimstad 1910

200,998 Hus 9 D Kimstad 1916

200,998 Hus 9 F Kimstad 1920

202,178 Bv 435 Åbacken 1935

202,360 Bv 436 Kimstad 1921

203,263 Vägbro Fiskartorpet 1919
20,0 m
203,630 Vägbro Norsholm 1919
20,0 m
203,960 Väg Herrgårdsvägen

Ringverk
203,965 Väg Mejerivägen


204,277 Bv 437 P Norsholm


204,575 Hus 9 C Norsholm 1872

204,575 Travers Norsholm 1898

204,575 Hus 9 A Norsholm 1916

204,575 Hus 9 E Norsholm 1917 1960 såld
204,575 Hus 9 B Norsholm 1920

204,575 Hus 9 D Norsholm 1922

204,575 Stn Norsholm 1926

204,770 Bro Göta kanal 1922
10,8 m
204,818 Väg Framnäsvägen

Ljus- o ljud
204,911 Bv 438 Norsholm 1882

205,995 Väg Ulberstad

Ljus- o ljud
206,091 Bv 439 Ullberstad


207,053 Bv 440 Öjeby 1872 1956 såld
207,058 Väg Öjeby

Ringverk
208,480 Väg Eggeby

Ringverk
208,484 Bv 441 Eggeby 1933

209,000 Bv 442209,060 Bro Eggeby 1918
2,69 m
209,938 Bro Markeby 1918
3,87 m
210,225 Väg Markeby

Ringverk
210,290 Bv 443 Markeby


211,280 Stn Gistad 1872

211,280 Hus 9 Gistad 1875
1953 tillb
211,755 Väg Kumla

Fällbommar
211,804 Bv 444 Kumla 1928

211,825 Bro Kumlaån 1917
8,85 m
211,919 Väg Gåselöt

Ljus- o ljud
212,000 Bro Refva


212,282 Vägbro Gistad

11,0 m
212,585 Vägport Översby 1917
5,58 m
212,773 Bv 445 Sand 1917

215,405 Väg Törnevalla

Ringverk
215,436 Bv 446 F215,456 Hp Törnevalla 1917

215,809 Bv 447215,890 Väg Bjärby

Ringverk
217,096 Bv 448 Gräshagen 1924

217,638 Vägbro Linghem 1918
10,9 m
218,106 Väg Linghem

Fällbommar
218,436 Bv 449 Linghem 1872

218,436 Stn Linghem 1872

218,436 Hus 9 A Linghem 1875

218,436 Hus 9 B Linghem 1911

218,838 Vägport Linghem 1917
5,88 m
219,269 Bv 450219,296 Väg Himna

Ringverk
219,540 Bv 451 Himna 1917 1962 såld
219,862 Bro Lilla Bjursholm 1917
5,83 m
220,895 Bv 452 Ryckelösa


221,899 Bro Stora Bjursholm 1917
8,83 m
222,347 Väg Rystad

Ljus- o ljud
222,369 Hp Rystad 1918

222,386 Bv 453 Rystad 1917

223,734 Bv 454 Metsjö 1917

225,050 Bv 455 Torvinge 1916

226,194 Trumma
1916

226,611 Trumma
1916

227,191 Bv 456 Hagalund 1916

227,363 Väg Tomtebogatan

Ljus- o ljud
227,515 Vägbro Ladugårdsbacke 1919
15,15 m
227,758 Trumma227,826 Vägbro Ladugårdsbacke

12,56 m
227,940 Väg Gumpekullagatan

Fällbommar
228,052 Bv 457 P Linköping


228,157 Bro Stångån 1912
202,0 m
228,403 Bv 458
1913

228,624 Stn Linköping C 1872

228,624 Hus ÄPK Kv Bromsaren 1 1894 1955 såld
228,624 Vändskiva Linköping C 1903
20 m
228,624 Hus ÄPK Kv Bromsaren 2 1907 1955 såld
228,624 Hus 9 C Linköping C 1918 1963 såld
228,624 Hus 9 B Linköping C 1921 1961 såld
228,624 Hus 9 A Linköping C 1933

228,800 Lokstall
1903 8 stallpl 1908 tillb
228,913 Väg Fabriksgatan

Fällbommar
229,414 Väg Steningevägen

Fällbommar
229,611 Bv 459 Steninge 1923 1961 såld
230,000 Vägbro Bergsvägen 1916

230,588 Bv 460 Nygård


230,714 Vägbro Nygård 1916
30,85 m
230,755 Bv 460 A Nygård


231,215 Vägport Skäggetorp 1917
4,59 m
232,451 Vägport Ryd


232,762 Bv 461 Gytlinge


233,613 Bv 462 Värö


233,705 Väg ensk Värö


234,497 Trumma
1916

234,833 Vägbro Kärna 1916
12,7 m
235,430 Bv 463 Malmen 1916

235,575 Vägbro Malmslätt 1918
21,0 m
235,700 Hus 9 A Malmslätt 1874

235,700 Hus 9 B Malmslätt 1884

235,700 Stn Malmslätt 1902

235,700 Hus 9 C Malmslätt 1903 1952
235,700 Hus 9 D Malmslätt 1904

235,700 Bockkran Malmslätt 1959
10 ton
236,935 Bv 464 Ledingelunda 1934

237,848 Bro Kapellån 1916
31,09
238,308 Bv 465 Lagerlunda 1925 1954 såld
240,462 Bv 466 Fålåsa 1927

240,516 Trumma
1916

240,994 Trumma
1916

241,237 Väg Vikingstad

Fällbommar
241,272 Bv 467 Bankeby 1915

241,453 Stn Vikingstad 1873

241,453 Hus 9 A Vikingstad 1875

241,453 Hus 9 B Vikingstad 1908

242,017 Vägbro Vikingstad


244,245 Bv 468 Alarp 1874 1948 såld
244,384 Bv 469 Alarp


244,720 Vägbro Sjögestad 1919
16,5 m
245,186 Väg Sjögestad bro

Ringverk
245,249 Bro Sjögestaån 1915
11,79 m
245,453 HLp Sjögestad 1950

245,497 Bv 470 Sjögestad 1922 1948 såld
245,509 Väg Sjögestad

Ljus- o ljud
245,519 Stn Sjögestad


247,096 Bv 471 Stensätter 1915

248,841 Bv 472 Viby


250,582 Bv 473 Mantorp


250,608 Väg Mantorp

Fällbommar
250,841 Stn Mantorp 1873

250,841 Hus 9 A Mantorp 1874

252,451 Bv 474 Mantorp 1936

252,463 Väg Mantorps gård

Ringverk
254,686 Vägport Sya 1916
6,0 m
254,742 Bv 475 Sya 1916 1957 såld
254,883 Hus 9 A Sya 1916

254,883 Stn Sya 1916

254,883 Hus 9 B Sya 1917

254,883 Travers Sya 1954
7 ton
256,308 Bv 476 Berga


256,316 Väg Norra Berga

Ringverk
256,807 Bv 477 Södra Berga


258,068 Vägport Albacken 1904
6,36 m
258,374 Bv 478 Albacken 1935

258,488 Bv 479259,000 Bv 482
1874 1945
259,000 Bv 483
1875

259,000 Bv 480
1898

259,000 Bv 481
1918

260,553 Vägport Mjölby 1916
16,95 m
260,945 Gångbro Mjölby 1923
67,03 m
260,972 Stn Mjölby 1873


Copyright © Stig Lundin 2008-2010