Linjen Mjölby - Nässjö

MHJ
Mjölby-Hallsberg
Mjölby-Norrköping
NOJ
SäNJ
Nässjö-Älmhult
HNJ
Jönköping-Nässjö

Km  Anläggning Namn Anm
Namn
260,553 Vägport 16,95 m Mjölby 1916
260,945 Gångbro 67,03 m Mjölby 1923
260,972 Hus 9 A
Mjölby 1873
260,972 Hus 9 B
Mjölby 1873
260,972 Stn
Mjölby 1873
260,972 Stn
Mjölby 1873
260,972 Hus 9 C
Mjölby 1874
260,972 Hus 9 E
Mjölby 1877
260,972 Vändskiva 20 m Mjölby 1914
260,972 Hus ÄPK
Kv Tuben 1920
260,972 Hus 9 F
Mjölby 1921
260,972 Hus 9 G
Mjölby 1932
260,972 Vagnvåg 60 ton Mjölby 1957
260,972 Hus 9 D
Mjölby

260,972 Lokstall
Mjölby

263,472 Bv 101
Karlslund 1928
264,824 Bv 102
Hulterstad

265,404 Vägport 4,50 Hulterstad 1950
266,727 Bv 103
Näsbylund

267,874 Bv 104
Näsby 1873
270,098 Bv 105 42 Åsbo 1873
270,107 Bro 18,30 Åsboån 1952
271,016 Vägbro
Strålsnäs 1894
271,016 Vägbro
Strålsnäs 1952
271,423 Bro 8.90 Huruån 1874
271,788 Fällbommar
Strålsnäs 1959
272,039 Hus 9
Strålsnäs 1904
272,039 Hus 9 A 103 Strålsnäs 1916
272,039 Stn
Strålsnäs 1919
272,039 Hus 9 B 115 Strålsnäs 1921
272,280 Fällbommar
Strålsnäs 1960
272,292 Bv 106
Strålsnäs 1880
272,337 Bv 107
Strålsnäs 1873
273,563 Bv 108 42 Jakobslund 1873
276,269 Bv 109
Sätertorp 1873
277,497 Stn
Boxholm 1873
277,497 Hus 9 B 43 Boxholm 1874
277,497 Hus 9 C
Boxholm 1918
277,497 Hus 9 A
Boxholm 1921
277,497 Lokomotorstall
Boxholm 1935
277,497 Bv 110 B
Boxholm 1952
277,497 Hus 9 D 254 Boxholm 1952
277,756 Bv 112 F 69 Boxholm 1918
277,870 Bro 17,80 Svartån 1950
278,557 Bv 113
Löverhult 1875
280,122 Bv 114 59 Skyttebo 1915
280,160 Väg Ljus- o ljud Skyttebo 1927
281,788 Bv 115
Herkhult 1874
283,472 Bv 116
Hestor 1874
284,906 Bv 117 67 Grytbäcken 1935
285,750 Stn
Sommen 1874
285,955 Hus 9 C 241 Sommen 1918
285,955 Lokomotorstall
Sommen 1928
285,976 Hus 9 B 42 Sommen 1875
285,976 Stn
Sommen 1952
285,976 Hus 9 A
Sommen

285,976 Stn
Sommen

287,889 Bv 118
Sjöstugan 1874
289,321 Bv 119-120 71 Tennbäcken 1881
289,440 Vägbro 17,5 Tenbäcken 1925
290,914 Bro 3,14 Sjövik 1873
292,030 Bv 121-122
Uggeln

293,094 Bro 2,88 Sännevadet 1873
294,003 Bv 123
Sjöbadet

295,066 Bv 124
Odlingen 1925
296,582 Kulvert 6,10 Lillån 1873
296,954 Vägport 12,70 Holsvedsvägen 1938
297,183 Bv 125
Tranås 1937
297,230 Bv 126 B
Tranås 1874
297,270 Hus 9 B
Tranås 1880
297,484 Plattf.tunn

1932
297,509 Stn
Tranås

297,532 Hus 9 A 84 Tranås 1880
297,532 Hus 9 B 76 Tranås 1880
297,532 Stn
Tranås 1932
297,532 Lokomotorstall
Tranås 1932
297,822 Bv 127 F 42 Tranås 1874
298,373 Vägport 12,22 Ängarydsgatan 1927
299,300 Stn
Tranås industrisp

300,286 Bv 128-129 76 Skrämma 1874
301,450 Vägport 8,06 Katarp 1923
301,644 Bv 130-131 81 Katarp 1874
302,000 Bv 131 48


303,380 Vägbro
Säbydal 1925
303,657 Hp
Säbydal 1878
303,960 Vägport 4,40 Säthälla 1931
304,563 Bro 17,77 Svartån 1873
305,041 Väg ensk
Gripenbergs gård

305,064 Bv 132
Gripenbergsslott

305,911 Bv 133 60 Brunsarp 1919
307,890 Hus 9 116 Gripenberg 1877
307,890 Stn
Gripenberg 1916
308,000 Bv 135 75 Gripenberg 1874
308,227 Vägport 5,98 Vätinge 1923
310,994 Bv 136-137
Rossmäte 1874
312,177 Bv 138
Axeryd 1874
313,515 Bv 138 A 60 Frinnaryd 1918
314,289 Hus 9 A 83 Frinnaryd 1877
314,289 Stn
Frinnaryd 1930
314,400 Hus 9 B 55 Frinnaryd 1922
314,607 Bv 139 42 Frinnaryd 1875
314,640 Vägport 6,00 Frinnaryd 1924
315,531 Bro 26,65 Svartån 1925
316,475 Bv 140
Nobynäs 1918
318,078 Bro 13,52 Noån 1873
318,173 Stn
Stjärneborg 1914
318,447 Bv 141 76 Härjesta 1918
318,447 Bv 141-142
Härjesta

321,633 Bv 143-144
Ralingsås 1874
325,713 Vägport 9,70 Aneby 1926
325,808 Bv 147 58 Aneby 1910
326,023 Hus 9 A 120 Aneby 1874
326,023 Hus 9 B 133 Aneby 1884
326,023 Stn
Aneby 1917
327,293 Bro 7,36 Skaredsån 1920
327,388 Bv 148 70 Sjöbotten 1930
329,609 Bv 149-150 79 Rya 1880
330,000 Bv331,605 Väg
Flisby

331,617 Bv 151 A
Flisby 1874
331,829 Hus 9
Flisby 1916
331,829 Stn
Flisby 1919
332,275 Väg
Flisby

333,206 Vägport 4,39 Mölarp 1919
333,422 Bro 16,98 Mölarpsån 1873
333,753 Bv 152 62 Dala 1919
334,805 Väg
Råstorp

334,824 Bv 153 60 Råstorp 1922
338,005 Bv 154 43 Påskarp 1874
338,082 Väg
Solberga

338,293 Hus 9 136 Solberga 1906
338,293 Stn
Solberga 1920
338,569 Bv 155 B 56 Solberga 1874
338,609 Bv 156 F
Solberga 1874
338,643 Väg
Solberga

338,863 Vägport 6,00 Solberga 1921
339,144 Bv 157
Hatten 1890
340,965 Bv 158 57 Håknarp 1925
342,860 Bv 159 56 Vimnarp 1921
345,960 Bv 160
Östergård 1887
346,620 Vägbro 17,5 Gamlarp 1922
346,685 Bv 161
Gamlarp

346,735 Bv 162 59 Gamlarp östra 1916
347,738 Bv 163 B 57 Nässjö 1912
347,900 Väg
Höregatan

348,584 Gångbro
Lokstallet 1924

Stn

NässjöCopyright © Stig Lundin 2008-2010