Linjen Norrköping Ö - Söderköping - Valdemarsvik

Norrköping-MjölbyNÖJNVHJKummelby-Arkösund

Km  Anläggning Namn Anm
0 Station Norrköping Ö .
1,186 Väg Dagsbergsvägen
2,636 Hållplats Lidavägen Hållplatskur 1944
2,854 Bro Navestaån
3,556 Håll- o lastplats Brånnestad Tillbyggd 1910
5,354 Hållplats Bjärby Hållplatskur 1945
6,588 Station Kummelby Såld 1969
8,872 Håll- o lastplats Tingstad Tillbyggd 1910
8,895 Väg Tingstadsby
10,054 Hållplats Fransberg Väntkur 1938
10,773 Väg Lilla Mariehov
11,618 Väg Korsbrinken
11,657 Håll- o lastplats Korsbrinken Tillbyggd 1910
13,880 Väg Klevbrinken
13,891 Håll- o lastplats Klevbrinken
14,230 Svängbro Göta kanal 36,83 m
14,353 Väg Dockan Fällbommar 1945, vägvakt
14,438 Väg Dockgärdet Fällbommar 1945, vägvakt
14,652 Bro Lillån
14,997 Väg Epidemisjukhuset
15,1 Bv Söderköping Ombyggd 1956 Såld 1967
15,134 Väg Kyrkogårdsvägen
15,213 Väg Brobyvägen
15,293 Bro
15,495 Väg Lasarettet
15,664 Väg Mäster Olovsgatan
15,989 Station Söderköping
16,205 Bro S:t Ragnhildsbäcken
19,923 Håll- o lastplats Skönberga
23,001 Bro Bolltorp
23,118 Hållplats Bolltorp Väntkur 1945
26,221 Väg Skåresta
26,343 Håll- o lastplats Skåresta
28,297 Bro Skälboö gård
28,784 Bro Skälboö
28,873 Väg Skälboö Fällbommar 1930
29,076 Håll- o lastplats Skälboö Såld 1967
29,195 Väg Fyllingarumsvägen
29,411 Bro Bresäter
31,088 Hållplats Hamburg Väntkur 1939
34,972 Station Ringarum Såld 1966
35,105 Väg Ringarum Fällbommar 1945
35,263 Bro Ringarum
36,929 Håll- o lastplats Strolången
37,489 Hållplats Strolången
37,503 Väg Bråta Fällbommar 1945
38,932 Bro Eriksberg
41,230 Håll- o lastplats Yxningen
43,973 Station Gusum
44,167 Bro Vägport Gusum
44,262 Bro Gusumsån
44,447 Bro Vägport Gusum
46,810 Bro Vägport Hökdalen
48,525 Väg Birkekärr Fällbommar 1945
48,625 Håll- o lastplats Birkekärr
50,271 Hållplats Brårum Väntkur 1941
54,597 Bro Valdemarsvik 7,5 m
54,796 Väg Valdemarsvik
54,914 Station Valdemarsvik Såld 1975

VB hemsida * Karta VB linje * Linjen Kummelby-Arkösund

Copyright © Stig Lundin 1998