Linköping station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 39 anställda, 645 resande och 103 ton gods.
SJ år 1900: 51 anställda, 858 resande och 130 ton gods.
SJ år 1911:  97 anställda, 30 tåg, 1359 resande, 222 ton gods och 194 till- och frånkopplade godsvagnar.
SJ år 1915: 104 anställda, 35 tåg, 1757 resande, 304 ton gods och 216 till- och frånkopplade godsvagnar. 
SJ år 1922: 103 anställda, 24 tåg, 771 avg resande, 255 ton gods och 90 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Linköping: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003