Norsholm station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
SJ år 1896: 14 anställda, 108 resande och 25 ton gods. 
SJ år 1900: 18 anställda, 143 resande och 60 ton gods.
Norsholm: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005