Strångsjö station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Ekonomiska kartan 1956Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Strångsjö: Sida 1 Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008