Strångsjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 5 anställda, 35 resande och 35 ton gods. 
År 1900: 6 anställda, 53 resande och 83 ton gods.
Strångsjö: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005