Sya station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 3 anställda, 52 resande och 7 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 77 resande och 15 ton gods.
År 1904:
År 1911: 6 anställda, 25 tåg, 118 resande, 33 ton gods och 7 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 5 anställda, 22 tåg, 134 resande, 40 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 5 anställda, 21 tåg, 52 avg resande, 31 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 6 anställda (1 stm, 1 knt, 3 tb, 1 postbitr).  42 tåg per dag. Under året: 15.830 sålda personbiljetter och 1.849 till- och frånkopplade godsvagnar. 730 vagnslaster. Postklass 7.
År 1955: 5 anställda (1 stm, 1 knt, 2 stk, 1 postbitr). 43 tåg per dag. Under året: 12.871 sålda personbiljetter och 1.778 till- och frånkopplade godsvagnar. 726 vagnslaster. Postklass 7.
Sya: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002